תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, נצני עזתוכניתגמ/ 125תכנית מס' גמ/12504/11/1954
מרכזלב השרון, נצני עזתוכניתמח/ 127/ אביטול הדרך הקיימת והפיכת השטח לחקלאי, בטול קטע מדרך 57 בתחום מחלף נצני עוז.04/12/2008
מרכזלב השרון, נצני עזתוכניתמשמ/ 155ניצני עוז22/03/2005
מרכזלב השרון, נצני עזתוכניתצש/ 125/ 1קביעת תנאים לבניית חממות06/01/1974
מרכזלב השרון, נצני עזתוכניתצש/ 5/ 22/ 11תוכנית צש/ 5/ 22/ 1113/03/2003
מרכזלב השרון, נצני עזתוכניתצש/ 5/ 22/ 12שינוי יעוד הקרקע מיעוד אזור משקי עזר למגורים א' ופיצול משק מס' 92 ל- 3 מגרשים.31/07/2003
מרכזלב השרון, נצני עזתוכניתצש/ מק/ 5/ 22/ 10.06/03/2000
מרכזלב השרון, נצני עזתוכניתצש/ מק/ 5/ 22/ 11/ אשינוי בעיצוב ארכיטקטוני - צורת הגג.30/10/2008
מרכזלב השרון, נצני עזתוכניתצש/ מק/ 5/ 22/ 14שינוי בקו בנין אחורי (מערבי).14/05/2009
מרכזלב השרון, נצני עזתוכניתצש/ מק/ 5/ 22/ 15תחנת תדלוק - ניצני עוז