תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחוף השרון, יקוםערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 29ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לפיה נספח התנועה יהיה חלק מת. חש/ 29/ 5/ 1
מרכזחוף השרון, יקוםערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 49ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את ת. חש/ 29/ 6 פארק הנופש יקום
מרכזחוף השרון, יקוםערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 29ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז לתכנית חש/ 29/ 5/ 1 - חוף השרון- יקום
מרכזחוף השרון, יקוםישות כללית10/ המ/ 2בקשה להארכת מועד תממ/ 3/ 21
מרכזחוף השרון, יקוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 05/ 091/ 4שינוי היתר מרפת למוסך
מרכזחוף השרון, יקוםתוכניתחש/ 29/ 3שמורת טבע - קבוץ יקום04/02/1993
מרכזחוף השרון, יקוםתוכניתחש/ 29/ 5שטח למסחר ותחנת דלק.15/03/1996
מרכזחוף השרון, יקוםתוכניתחש/ 29/ 5/ 1תוספת שטחי בניה למסחר משרדים ושרות בשטח בייעוד מסחר.
מרכזחוף השרון, יקוםתוכניתחש/ 29/ 6פארק הנופש יקום
מרכזחוף השרון, יקוםתוכניתחש/ 30קיבוץ יקום13/12/1973
מרכזחוף השרון, יקוםתוכניתחש/ 30/ 10/ א/ 2קבוץ יקום
מרכזחוף השרון, יקוםתוכניתחש/ 30/ 12מקרקע חקלאית לגן אירועים.
מרכזחוף השרון, יקוםתוכניתחש/ 78/ 1איתור שטח לחציבה ולכריה, עיבוד החמר06/06/1991
מרכזחוף השרון, יקוםתוכניתחש/ 83כביש מחלף גן אפרים-קום03/12/1981
מרכזחוף השרון, יקוםתוכניתחש/ בת/ 109הרחבת אזור תעשיה בקיבוץ יקום.01/02/1996
מרכזחוף השרון, יקוםתוכניתחש/ מק/ 29/ 5/ 2הרחבת שטח תחנת תדלוק קיימת.07/09/2005
מרכזחוף השרון, יקוםתוכניתחש/ מק/ 29/ 5/ 3שינוי בחלוקת המגרשים.17/05/2010
מרכזחוף השרון, יקוםתוכניתחש/ מק/ 30/ 11אולם ספורט ביקום31/01/2007
מרכזחוף השרון, יקוםבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 141פארק יקום תכנית בינוי ופיתוח.
מרכזחוף השרון, יקוםתוכניתמשמ/ 41שינוי משבצות חקלאיות05/05/1987
מרכזחוף השרון, יקוםתוכניתמשמ/ 41/ חשיקום05/05/1987
מרכזחוף השרון, יקוםתוכניתשגפ/ 62קבוץ יקום01/11/1951