תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתמשמ/ 148שינוי משבצות חקלאיות06/01/1999
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 08/ 033/ 4התנגדות למרכז מסחרי
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 141תכנית מפורטת למושב ביתן - אהרון02/01/1992
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 141/ 1הגדלת שטח בריכת השחיה מ-50 מ"ר ל-100 מ"ר16/07/1989
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 141/ 10תכנית מתאר ? עח/ 200 על תיקוניה, עח/ 200/ 21, עח/ 141 ועח/ 141/ 7
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 141/ 7דרכים פנימיות.14/09/2003
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 39תוכנית מפורטת19/12/1968
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 63ביתן אהרון28/01/1965
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 63/ 11בית אבות ומגרשי מגורים.02/03/1995
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 63/ 12שינוי יעוד24/06/1999
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 63/ 3שינוי תוכנית מפורטת09/03/1967
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 63/ 7שינוי יעוד השטח מאיזור חקלאי לאיזור של מגורים ,כמוכן לקבוע בו מגרש למבני ציבור20/12/1979
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 63/ 7/ אשנוי יעוד השטח מאיזור חקלאי לאיזורשל מגורים,דרכים חדשות,שטח צבורי פתוח20/08/1981
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 86יעד את השטח כשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע28/07/1966
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ מק/ 141/ 11ביתן אהרון, כיכר כניסה לישוב.18/08/2011
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ מק/ 141/ 7/ 1איחוד וחלוקה לפי סימן ז' (פרק ג') לחוק, בהסכמת בעלי הקרקע.29/07/2009
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ מק/ 141/ 8קביעת קוי בנין לחלקה חקלאית09/01/2005
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 134הקמת מבנה מסחרי, מזנון ומרפאה במגרש "בית פריימן"