תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 028/ 3ערר על דחית בקשה לתוספת למרכז ספורט
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 035/ 03ערר על דחית התנגדות לתוספת בניה בקומה א' מעל קומת קרקע
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 062/ 3ערר על דחית בקשה לציפוי המבנה באבן לגרניטט פורצלן
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 063/ 3ערר על דחיית בקשה לפיצול 2 יח"ד נפרדות
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 180/ 3ערר על דחיית התנגדות לבנית להרחבת דירה
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 209/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה לסגירת מרפסת
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 65/ 3ערר על דחית בקשה להקמת אנטנות עם עוקצים מסביב לפיר עליון
חיפהקריות, קרית מוצקיןישות כללית02/ המ/ 1הארכת מועד על תכנית ק/ 316
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 275/ 3הקמת מעלית
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 278/ 3בניית גג רעפים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 289/ 3היתר להצבת מתקן תקשורת
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 291/ 3אי מתן החלטה לבקשת הקמת אנטנה סלולרית על גג בנין מגורים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 333/ 3אי מתן החלטה לבקשת היתר התקנת מתקן תקשורת על גג מבנה
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 366/ 3הקמת מעלית בחדר מדרגות
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 374/ 3הקמת מעלית בחדר מדרגות
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 375/ 3הקמת מעלית בחדר מדרגות
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 383/ 3העמדת מבנה שישמש קיוסק על שטח ציבורי
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 008/ 3ערר על אי-מתן החלטה ההרדנ למתן היתר בנייה להקמת בית כנסת
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 010/ 3התנגדות למתן היתר בנייה למעלית
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 053/ 3דחיית בקשה לשימוש חורג ביחידה כעסק ולבניית תוספת
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 075/ 3אי-החלטה בבקשה להקמת מתקן תקשורת
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 133/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 146/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 191/ 3ערר על דחיית בקשה לפתיחת דלת ולשימוש בגג תוספת הבנייה של קומת הקרקע כמרפסת
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 232/ 3אישור בקשה לתופסת בניהבקומת קרקע ושינוי מיקום הכנסיה ושימוש חורג בדירת מגורים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 256/ 3דחיית בקשה להוספת בנייה בקומה א מעל קומת עמודים בחזית אחורית
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 260/ 3בקשה להיתר
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 262/ 3דחיית בקשה לתכנית שינויים הכוללת הוספת בנייה בקומה ג ומחסן בחצר
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 264/ 3בקשה להיתר
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 269/ 3דחיית בקשה לתוספת בנייה בקומת קרקע ולמשטח חניה
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 272/ 3שינוי חזית
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 288/ 3בקשה להיתר
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 020/ 3ק/168/ג'
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 034/ 3הקמת מעלית בחלל חדר מדרגות קיים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 042/ 3קירוי ברעפים וסגירה בתריס של מרפסת בקומת קרקע
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 053/ 3הקמת מבנה בן 4 קומות מעלקומת עמודים עם 8 יח"ד
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 056/ 3הקמת מבנה בן 4 קומות מעל קומת עמודים עם 8 יח"ד
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 106/ 3תוספת משטח מקורה בפרגולה בחזית קדמית
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 158/ 3בקשה להוספת בניה עם גג רעפים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 186/ 3הקמת מעלית חיצונית למבנה מגורים קיים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 218/ 3פתיחת דלת והוספת מדרגות ירידה לחצר, הוספת משטח בטון בחזית אחורית
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 275/ 3בקשה לשימוש חורג במבנה עזר על המרווח האחורי כמשרד
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 283/ 3הוספת מדרגות עליה לגג ושימוש בחלקו במרפסת פתוחה
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 322/ 3תוספת בניה בקומת קרקע עבור יחידת דיור אחת
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 332/ 3שימוש חורג מדירת מגורים למרפאת שיניים לשלוש שנים ושינוי פנים בדירה
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 003/ 3אישור מצב בניה קיים ושינוי יעוד לחלק ממבנה דו משפחתי
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 068/ 3בקשה להיתר להוספת ממ"ד דירתי לבנין קיים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 124/ 3פתיחת דלת ותוספת מדרגות
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 199/ 3הקמת מבנה מגורים בן 4 קומות מעל קומת מרתף עם יציאות לגג
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 212/ 3הקמת מבנה מגורים בן 3 קומות אשר תשמש לגן ילדים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 215/ 3שימוש חורג ל- 3 שנים בדירת מגורים כמשרד ושינוי מיקום הכניסה. שד' גושן 29ב',ק.
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 274/ 3תוספת חלון לממ"ד קיים- רחוב כלנית 9 קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 319/ 3בקשה לתוספת בניה כולל סגירת מרפסות תוספת חדר וממ"ד - גושן 51 ק. מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 320/ 3התנגדות להוספת 3 קומות מעל קומת קרקע- ההגנה 31 קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 042/ 3תוספות בניה, שימוש חורג ליחידה תוך התנגדות השכנים, ויצמן 76 ק. מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 046/ 3תוספות בניה ושימוש חורג תוך התנגדות השכנים, ויצמן 76 ק. מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה08/ 064/ 3תכנית ק/מק/303ה' קרית מוצקין - יצחק אבנון
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 115/ 3חידוש בקשה לתוספת בניה ושימוש חורג לתוספת תוך התנגדות שכנים, גושן 27 מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 263/ 3התנגדות לתכנית שינויים להקמת מבנה 4 קומות, הרב הרצוב 16 קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 269/ 3מבנה בן 5 קומות הכולל שינוי בפיצול יח"ד בקומת קרקע. רח' ההגנה 36, קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 125/ 3הקמת מבנה מגורים בן 4 קומות. רח' ברק 34, קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 186/ 3תשריט איחוד וחלוקה רחוב הרב הרצוג קרית מוצקין. מיכל נדלר ואח'
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 259/ 3תוספת יח"ד ושימוש חורג בקומת קרקע למסחר. שד' משה גושן 25, ק. מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 260/ 3שימוש חורג מיחידת דיור כמרפאה. רח' הרב קוק 14, קרית מוצקין.
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 299/ 3הקמת מבנה מגורים בן 4 קומות 6 יח"ד, תוך התנגדות שכנים, הרב קוק 67 קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 334/ 3הוספת גזוזטרא עבור יח"ד בחזית אחורית. רח' יעל 12, קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 389/ 3שימוש חורג ב2 יח"ד מרפאת רופאים ומשרד לראיית חשבון. רח' הרב קוק 52 ק. מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 403/ 3ערר על דחיית התנגדות ורד 13 קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 057/ 3בקשה ל4 לגזוזטראות בחזית הקדמית ואחורית, תוך התנגדות שכנים, בגין 14 ק. מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 078/ 3התנגדות לתוספת בניה וחלוקת יח"ד לשתי יח"ד , גרושקביץ 29 קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 084/ 3הוספת בניה ושיפור מיגון והוספת גזוזטרה. רח' הרב קוק 80, קרית מוצקין.
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 093/ 3בקשה לתוספת יח"ד בקומה 5. רח' הרב הרצוג 16, קרית מוצקין (חב' סעמר)
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 097/ 3תוספת יח"ד בקומה 5 עם חדרים על הגג. רח' הרב הרצוג 16, קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 100/ 3אישור מבנה חדש . רח' הרב הרצוג 16, קרית מוצקין ס.ע.מ.ר
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 112/ 3התנגדות לתוספת יח"ד בקומה 5, על הגג, והוספת מבנה נוסף, הרב הרצוג 16 ק. מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 116/ 3התנגדות להקמת בניין 4 קומות, 6 יח"ד, הרב קוק 67 קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 117/ 3התנגדות להקמת מבנה מגורים 4 קומות, 6 יח"ד, הרב קוק 67 קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 130/ 3בקשה להקמת מבנה בן 5 קומות. רח' כצנלסון 27, קרית מוצקין. (בת שבע ואח')
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 152/ 3בקשה לקירוי מרפסת גג בגג רעפים והוספת חניה. רנ"ס 25, קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 21/ 3ערר על דחיית בקשה לבניית 8 קומות 28 יח"ד ד.ז.א קומות בע"מ
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 229/ 3התנגדות לתוספת ממ"ד בקומת קרקע, הרב עוזיאל 17 קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 238/ 3תוספת מבנה בן 4 קומות. שד' גושן 74, קרית מוצקין (ד.ז.א קומות בע"מ)
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 270/ 3תוספת ממ"ד, שינויי פנים ושביל הכניסה, תוך התנגדות שכנים, גרושקוביץ 26 מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 280/ 3התנגדות לממ"ד, שינויים פנימיים ושינוי שביל כניסה, גרושקוביץ 26 קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 287/ 3התנגדות להוספת ממ"ד ומצללה בחצר ליח"ד אחת, קק"ל 39 קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 290/ 3התנגדות תוספת 2 קומות צמוד קרקע וחיבור לקיים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 301/ 3תוספת בניה כולל, ממ"ד כניסה שינוי. רח' גרושקביץ 26, קרית מוצקין (בלה גלז)
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 334/ 3שינוי פנים ושינוי חזית, סגירת מרפסת, הוספת חלונות, שד' ויצמן 48 קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 344/ 3הקמת מבנה מגורים בן 4 קומות. רח' אושה 14, קרית מוצקין. (צאלים קבלני בנין)
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 358/ 3התנגדות להקמת מבנה בן 4 קומות עם חדרים על הגג - הרב קוק 67 קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 382/ 3תכנית שינויים למצב סופי,שינוי מדרגות, תוך התנגדות שכנים, הרב קוק 80 ק. מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 397/ 3שימוש חורג ממגורים למרפאת שיניים, תוך התנגדות שכן, משה גושן 36 ק. מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8010/ 3היטל הבשבחה מתכנית ק/349, ק/מק/394 - קריות
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8031/ 3היטל השבחה מתכנית 316/א קריות
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 9019/ 3אי מתן החלטה בתביעת פיצויים מתכנית חפאג/ד/1249 - הוכשטט ורח'
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 041/ 3התנגדות לשימוש חורג ממגורים לעסק שד' משה גושן 51 קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 064/ 3רח' גרושקביץ 24, קרית מוצקין. עליזה חמו - בקשה לממ"ד ושינוי מיקום כניסה
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 097/ 3דיון חוזר בועדה -שימוש חורג והתנגדויות בנכס בשד' משה גושן 53 קרית מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 111/ 3הגדלת 3 גזוזטראות בקומות 11-13 רח' בן צבי 8 ק.מוצקין
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 160/ 3התנגדות להקמת מבנה 4 קומות מעל עמודים, 8 יח"ד, אושרה 14 קרית מוצקין