תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, חבל יבנה, צופיהתוכניתבר/ 285תוכנית בר/ 285
מרכזשורקות, חבל יבנה, צופיהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 434הרחבת מוסד צופיה