תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ 115שינוי ייעוד מאיזור חקלאי לאיזור תחנת מעבר ואשפה.20/06/1996
מרכזחוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ 45/ 14תכנון מחדש של שטח "המחנה" של קבוץ תל יצחק בהתאם לתמורות שחלו באופיו של הקבוץ.21/06/2010
מרכזחוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ 45/ 2קביעת שמושי קרקע בתחום קבוץ תל-יצחק03/03/1983
מרכזחוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ 45/ 6שרותי דרך - תל יצחק.17/12/1992
מרכזחוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ 45/ 8דיור מוגן לאוכלוסיה הבוגרת - קיבוץ תל יצחק.02/07/1995
מרכזחוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ 45/ 8/ א/ 2תוספת יח"ד ע"י הגדלת שטחי בניה מגורים מיוחד למלונאות ולשטחי ספורט ונופש.
מרכזחוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ 45/ 9תכנית מתאר מקומית קבוץ תל יצחק מגורים משקי
מרכזחוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ 45/ אתכנון כולל03/08/1967
מרכזחוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ 55שמורת טבע תל יצחק07/07/1966
מרכזחוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ מק/ 45/ 2/ 1שינוי חלוקת השטחים המותרים לבניה בין אזור תעשיה לאזור מבני משק
מרכזחוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ מק/ 45/ 6/ 1חש/ מק/ 45/ 6/ 1 קיבוץ תל יצחק06/09/2012
מרכזחוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ מק/ 45/ 8/ אתוכנית חש/ מק/ 45/ 8/ א12/09/2006
מרכזחוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ מק/ 45/ 8/ א/ 1שינוי חלוקת שטחי הבניה, תוספת קומה למגרש21/04/2005
מרכזחוף השרון, בית יהושע, כפר נטר, תל יצחקבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 135אשור קן ביוב מרכזי כפר נטר - בית יהושע.
מרכזחוף השרון, תל יצחקתוכניתמשמ/ 44/ 1חש14/03/1994
מרכזחוף השרון, תל יצחקתוכניתמשמ/ 44/ חשתל יצחק05/11/1987