תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ 414/ 12בית נחמיה21/07/1994
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ 414/ 13בית נחמיה02/06/1994
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ 414/ 14שנוי יעוד מחקלאי למגורים א', כבישים, שצ"פ17/04/1997
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ 414/ 2בית נחמיה16/11/1984
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ 414/ 2/ אבית נחמיה15/04/1990
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ 414/ 5בית נחמיה14/06/1987
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ 414/ אבית נחמיה23/12/1954
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ 65בית נחמיה04/11/1997
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ 65/ 4שיפור צומת כבישים. / מחצבות ברקת.03/07/1997
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ מק/ 414/ 23הקמת תחנת תדלוק, איחוד וחלוקה, קביעת קוי בנין וקביעת שטח מינימלי למגרש לתחנת ת
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 738שמוש חורג משרד שמאות ומחסן למוצרי נייר.
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 784אחסון אביזרי תצוגה + משרדים.
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 797שמוש חורג למטרת אחסון חומרי איטום.
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחמ/ 11/ 406/ 4אי מתן החלטה
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתחמ/ 414/ 29מרכז קק"ל בית נחמיה
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתחמ/ מק/ 414/ 26שינוי בקו בנין צדדי.12/04/2010
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 318/ 4סירוב היתר לבית מגורים לבן ממשיך
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתמשמ/ 107/ 1לצרכי הסדר רישום12/07/2000
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתמשמ/ 107/ גזהכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום09/11/1988