תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, כפר רותתוכניתגז/ 153/ 17קביעת שטחי בניה לבתי אריזה, קרור, שזירה ושיווק קיימים עפ"י התשריט.29/12/2005
מרכזחבל מודיעין, כפר רותתוכניתגז/ במ/ 153/ 3שינוי תוכנית מתאר
מרכזחבל מודיעין, כפר רותתוכניתגז/ במ/ 3כפר רות שלב ב' (לפיד)26/12/1991
מרכזחבל מודיעין, כפר רותתוכניתגז/ במ/ 3/ 1כפר רות - שלב' ב'.27/08/1992
מרכזחבל מודיעין, כפר רותתוכניתגז/ מק/ 153/ 16שינוי בקו בניין צדדי למגורים19/09/2005
מרכזחבל מודיעין, כפר רותתוכניתגז/ מק/ 153/ 9,30/06/1998
מרכזחבל מודיעין, כפר רותתוכניתחמ/ מק/ 153/ 20כפר רות 30.11/06/2009
מרכזחבל מודיעין, כפר רותתוכניתחמ/ מק/ 153/ 29איחוד וחלוקה למגרש 21
מרכזחבל מודיעין, כפר רותתוכניתמח/ 305דרך מס' 446 קטע כפר רות - לפיד.
מרכזחבל מודיעין, כפר רותתוכניתמח/ 33תיחום שטח פיתוח של המושב כפר רות20/12/1979
מרכזחבל מודיעין, כפר רותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 540תכנית לסילוק ביוב - כפר רות.