תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, בית עזיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 11/ 204/ 4אישור מחסן לכלים חקלאיים
מרכזגזר, בית עזיאלתוכניתגז/ 34בית עוזיאל27/11/1958
מרכזגזר, בית עזיאלתוכניתגז/ 34/ 1. .23/10/1967
מרכזגזר, בית עזיאלתוכניתגז/ 34/ 1/ בבית עוזיאל16/06/1983
מרכזגזר, בית עזיאלתוכניתגז/ 34/ 1/ גבית עוזיאל31/10/1988
מרכזגזר, בית עזיאלתוכניתגז/ 34/ 7בית עוזיאל19/04/1991
מרכזגזר, בית עזיאלתוכניתגז/ 50תכנית מס' גז/5021/05/1964
מרכזגזר, בית חשמונאי, בית עזיאל, כפר ביל"ו, פדיהתוכניתגז/ במ/ 203כפר בילו, פדיה, בית עוזיאל., בית חשמונאי.26/11/1992
מרכזגזר, בית עזיאלתוכניתגז/ מק/ 34/ 12.
מרכזגזר, בית עזיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 002/ 4סירוב למשרד ולמגורים לעובד זר בשטח חקלאי
מרכזגזר, בית עזיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 050/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג ואחסנת פרופילי פלדה בשטח חקלאי