תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, נחל שורק, שערי אברהםתוכניתבר/ 118קביעת אזורי מגורים לעובדים ותלמידים, קביעת שטח בניני חינוך וחברה17/11/1977
מרכזשורקות, נחל שורק, שערי אברהםתוכניתבר/ 301שערי אברהם - אזור תעשיה, ש.ב.צ, ש.צ.פ, שטח בניני חינוך, תחנת תדלוק ושרותי דרך.