תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 003דחית בקשה לשימוש חורג בקרקע חקלאית
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 089ערר על דחית התנגדות להקמת מבנה מגורים
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 159/ 3ערר על דחית התנגדות לתכנית ענ/ 126
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 308-307/ 3ערר על דחיית בקשה להיתר
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 001/ 3התנגדות להפקדת תוכנית מתאר ענ/ מק/ 745, חלוקה חדשה לחלקות
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 003/ 3הרחבת שטח למבני ציבור ענ/ מק/ 705
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 030/ 3הקמת מבנה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 035/ 3תוכנית מתאר מס' מק/ענ/752
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 036/ 3מק/ענ/752
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 059/ 3הקמת בית מגורים צמוד קרקע ורישוי מחסן וגדר קיימים
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 308/ 3דרך שכונתית ללא מוצא
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 390/ 3שימוש חורג ממחסן חקלאי למזנון
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 077/ 3התנגדות לתכנית מק/ענ/753
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 093/ 3דחיית התנגדות לתכנית ענ/מק/752
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 102/ 3דחיית בקשה למתן היתר בנייה להצבת אנטנות תקשורת על תורן קיים של "בזק"
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 139/ 3ערר על תכנית מק/ענ/807 ועדה מקומית עירון
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 18ערר על החלטת ו. מחוזית לאשר את ת. חפאג/ד/1222/ענ/672 דרך 61בקטע דרךצ574
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 19ערר על החלטת ו. מחוזית לתו"ב חיפה לדחות את ת. ענ/ 646
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 283/ 3הקמת מבנה מגורים קוטג' בשתי קומות מעל קומת מרתף
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 065/ 3הקמת גדר
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 204/ 3שינוי תוכנית מתאר מקומית מק/ע/918
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 208/ 3ערר בגין החלטה לשינוי תכנית מתאר מק/ ענ/ 918
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 221/ 3הקמת מבנה מגורים מעל קומת עמודים
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 079/ 3רישוי מחסן בקומת קרקע
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 110/ 3שינוי לתכנית מק/ענ/900
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 117/ 3שינוי לתכנית מק/ענ/900
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 125/ 3חלוקה חדשה, הקנת קווי בניה, יצירת בסיס חוקקי לרישוי מבנים קיימים
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 285/ 3בקה אל גרבייה- הקמת שתי יחידות דיור
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 327/ 3התנגדות להקמת מבנה 2 קומות- קומת קרקע חנות קומה א'- משרד בבאקה אל גרביה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 108/ 3התנגדות שכנים להקמת מבני מגורים (2 בקשות), באקה אל גרבייה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 261/ 3הקמת שני מבנים בשני מגרשים. באקה אל גרביה. (מוראד מוחמד קעדאן)
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה09/ 015/ 3תכנית מתאר מק/ענ/990 באקה אל גרביה. מוחמד זכי אבו מוך
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה09/ 028/ 3התנגדות לשינוי מק/ען/990 חלוקה ללא הסכמה, באקה אל גרביה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 133/ 3רישוי מבנה מחסן, באקה אל גרבייה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 184/ 3שיוי תכנית מק/ען/1103 - כלת בורין באקה על גרבייה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה09/ 227/ 3תכנית מק/ען/1004ב'. באקה אל גרביה. (עבד אל קאדר אבו מוך ואח')
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה09/ 301/ 3אי מלצת בפני הועדה המחוזית לשינוי תכנית מתאר מק/ען/1098, שינוי יעוד, באקה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה09/ 340/ 3ערר על דחיית התנגדות לתכנית ענ/מק/994
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 349/ 3רישוי מבנה מגורים שכולל דירה בקומת קרקע. באקה אל גרבייה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 353/ 3רישןי מבנה מגורים. באקה אל גרבייה.
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה09/ 354/ 3תכינת או"ח ללא הסכמה מק/ען/1009, תוך התנגדות שכנים, באקה אל גרביה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית1 - 310/ 35/ 13סעיד אבו נאצר, ג'ת
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 233/ 3התנגדות להקמת מחסן, תכנית פיתוח למגרש, הריסות והקמת גדרות, ג'ת
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 395/ 3בקשה להיתר, באקה אל גרביה (עתאמנה אחמד) יחד עם 430/10
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 430/ 3באקה אל גרבייה בקשה להיתר. (עתאמנה אחמד)
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 034/ 3רישוי דירה בקומת קרקע במבנה מגורים שכולל 3 יח"ד במבנה 3 קומות.ג'ת.
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 102/ 3הקמת תוספת מבניים זמניים לבי"ס קיים באקה אל גרבייה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 106/ 3הקמת מוסד חינוכי בשתי קומות באקה אל גרבייה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה11/ 235/ 3התנגדות לתכנית ענ/מק/1061 - באקה אל גרביה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 35ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית ענ/ 1020/ א - ג'בל חמדאן באקה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 060/ 3הקמת מבנה מסחרי ובית מרקחת באקה אל גרבייה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית292/ 35/ 13ביאדסה ראסם
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית294/ 35/ 13עבדאלטיף אסעד לבנאוי
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית295/ 35/ 13עבד אלטיף אסעד לבנאוי
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית296/ 35/ 13עתאמנה תחסין +שריפה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית320/ 35/ 13ותד עאדל, גוש 8810 חל' 46, ג'ת
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית321/ 35/ 13מוסטפא ג'רה, גוש 8820 חל' 3, ג'ת
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית325/ 35/ 13עאדל עלי ותד, ג'ת
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית334/ 35/ 13רישוי מחסן חקלאי
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית335/ 35/ 13רישוי מחסן חקלאי
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית336/ 35/ 13ותד יחיא - למבנה חקלאי
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית337/ 35/ 13שרקייה עאסם, למחסן חקלאי
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית340/ 35/ 13הקמת מחסן חקלאי - ותד וג'יה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית347/ 35/ 13מנהל אבו מוך - פארק לתיירות חקלאית
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית348/ 35/ 13ביאדסה ראסם ועמאד - מחסן חקלאי
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית354/ 35/ 13אבו מוך גמאל, שימוש חורג לגן אירועים
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכנית354-0094177משאבה 8 באקה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית355/ 35/ 13קעדאן ג'אבר - היתר לדיר
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית356/ 35/ 13אבו מוך פהמי - להקמת לולים
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית359/ 35/ 13מואסי תעשיות בטון בע"מ, שימוש חורג
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית362/ 35/ 13אבו נאצר סעיד - לרישוי חממה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית370/ 35/ 13אבו מוך ע. אלטיף אחמד - מחסן חקלאי
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית372/ 35/ 13סוככי ושלטי המשולש - הצבת שלט פרסום
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית373/ 35/ 13סאמי סאלח אבו מוך - שימוש חורג
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית374/ 35/ 13מוחמד יוסף אבו טועמה - למחסן
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית379/ 35/ 13סאמי אבו מוך - הצבת שלט
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית381/ 35/ 13מוחמד טאהר אבו מוך, ללול לפטם
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית384/ 35/ 13הריסת דיר קיים והקמת רפת
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית385/ 35/ 13תחסין עבדאלחאלק ג'רה - להקמת חממה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית386/ 35/ 13ג'מאל אסעד אבו מוך - לגליזצתיה לחממה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתג/ 1009תכנית מתאר מקומית ג'ת18/12/1986
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתג/ 483כפר באקה אל גרבייה22/02/1979
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתג/ 610ג'ת, בית-הספר05/11/1970
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתג/ 655אתר לבנין ציבורי - בית ספר, מגרש ספורט וחניה לבית-ספר - באקה אל-גרביה23/01/1975
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתג/ 706אזור תעשיה מערבה מהכפר בקה אל-ע'רביה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתג/ 872אזור תעשיה ומלאכה בבאקה אל גרביה09/03/1978
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתחפאג/ 1068חלק מחלקה 82 בגוש 8758 (מער) בבאקה אל גרביה16/08/1984
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתחפאג/ 799אזור תעשיה ומלאכה בבאקה אל גרבייה03/02/1977
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתחפאג/ 857תחנת דלק בכניסת לכפר ג'ת
חיפהגלילית - מחוז חיפה, עירון, באקה אל ג'רביה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, באקה אל גרבייהתוכניתחפאג/ ד/ 1222/ ענ/ 672דרך מס' 61 בקטע דרך מס' 574 - דרך מס' 628/02/2008
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתמק/ מ/ 18שינוי מיקום שטח לבניני ציבור.01/06/1998
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתמק/ ענ/ 385חלוקה חדשה, ג'ת.30/05/2012
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתמק/ ענ/ 386חלוקה חדשה גוש 8829 ג'ת.10/05/1998
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתמק/ ענ/ 425שינוי הוראות בינוי במגרש ציבורי בגוש 8758 חלקה 81 בבאקה02/02/1999
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתמק/ ענ/ 484חלוקה חדשה ושינוי הוראות בינוי, באקה אל גרבייה.13/07/2000
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתמק/ ענ/ 552הקטנת קו בנין אחורי בשטח למבנה ציבור, ג'ת03/06/2003
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 1004שינוי ותכנון דרך גישה לחלקה 50
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 1004/ אשינוי ותכנון דרך - באקה אל גרבייה -ג'ת
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 1007/ אשינוי יעוד קרקע בגוש 8765 - באקה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 1020/ אג'בל חמדאן - באקה