תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גן רוה, עינותתוכניתבר/ 48בית ספר חקלאי עיינות18/09/1966
מרכזשורקות, גן רוה, עינותתוכניתבר/ 48/ 2שינוי ייעוד קרקע חקלאית לשטח מבני ציבור, לשטח ציבור פתוח לאזור ספורט.27/10/1983