תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, חבל יבנה, כרם יבנה ישיבהתוכניתבר/ 55ישיבת כרם יבנה17/06/1965
מרכזשורקות, חבל יבנה, כרם יבנה ישיבהתוכניתבר/ 55/ 1ישיבת כרם ביבנה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, חבל יבנה, כרם יבנה ישיבהתוכניתבר/ 55/ 2קביעת יעדים ואזורים והוראות בניה בהם, התווית דרכים וביטול תוכניות מאושרות.22/06/1978