תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, יעףתוכניתצש/ 104דרכים חדשות, ביטול דרכים קיימות04/11/1971
מרכזלב השרון, יעףתוכניתצש/ 104/ 1להתוות דרכים חדשות, ולבטל דרכים קיימות
מרכזלב השרון, יעףתוכניתצש/ 104/ 3תוכנית מפורטת צש/104/ 3 תיקון לצש/ 104/ 107/12/1978
מרכזלב השרון, יעףתוכניתצש/ 11/ 21/ 2איתור שטחים ביה"ס, מגורי סגל לביה"ס, מרכז ספורט, מתנ"ס, שטחים ציבוריים פתוחים07/02/1985
מרכזלב השרון, יעףתוכניתצש/ מק/ 11/ 21/ 5/ אמרכז כפרי יעף,שינוי קו בנין קדמי לחניות מקורות.19/11/2007
מרכזלב השרון, יעףתוכניתצש/ מק/ 11/ 21/ 7יעף - מגרש 2305.29/07/2009