תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, כפר יעבץבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 605הקמת מערכת ביוב כפר יעבץ
מרכזלב השרון, כפר יעבץתוכניתמשמ/ 126שינוי משבצות חקלאיות27/11/1990
מרכזלב השרון, כפר יעבץתוכניתצש/ 0/ 2/ 97קידוח יעבץ.
מרכזלב השרון, כפר יעבץתוכניתצש/ 17/ 1שינוי יעוד מגרש לאזור לבנייני ציבור.22/05/1977
מרכזלב השרון, כפר יעבץתוכניתצש/ 17/ 2.30/10/1980
מרכזלב השרון, כפר יעבץתוכניתצש/ 17/ 3קביעת תנאים לבניית חממות27/12/1973
מרכזלב השרון, כפר יעבץתוכניתצש/ 5/ 21/ 18כפר יעבץ - תכנית הרחבה
מרכזלב השרון, כפר יעבץתוכניתצש/ 5/ 21/ 6כפר יעבץ16/05/1991
מרכזלב השרון, כפר יעבץתוכניתצש/ 5/ 21/ 7ביטול דרך ושינוי יעודה לשביל להולכי רגל.05/08/1982
מרכזלב השרון, כפר יעבץתוכניתצש/ מק/ 5/ 21/ 17איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים בתכנית בהסכמת הבעלים.