תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, לפידתוכניתגז/ מק/ 153/ 11תוכנית גז/ מק/ 153/ 1131/01/2002
מרכזחבל מודיעין, לפידערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחמ/ 10/ 069/ 4התנגדות לתוספת למבנה קיים
מרכזחבל מודיעין, לפידתוכניתחמ/ מק/ 153/ 24שינוי לתכנית מתאר/ גז/ במ/ 3/ 1
מרכזחבל מודיעין, לפידתוכניתחמ/ מק/ 153/ 25שינוי קווי בניין.15/12/2009
מרכזחבל מודיעין, לפידתוכניתחמ/ מק/ 153/ 26הסדרת צומת רחובות הזית והשקמה בישוב לפיד
מרכזחבל מודיעין, לפידתוכניתחמ/ מק/ 153/ 27שינוי קו בניין אחורי ברחוב הדקל 40.