תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 7ערר על החלטת ו. מחוזית תל-אביב לאשר את תכנית בב/692
תל-אביבבני ברקישות כללית07/ המ/ 46בקשה להארכת מועד לפי ס' 197, תמ"מ 1/5
תל-אביבבני ברקבקשה ועדה מקומית520/ 85/ 7בקשה לבניית בית כנסת ומרתף
תל-אביבבני ברקבקשה ועדה מקומית521/ 85/ 7הקמת ישיבה+פנימיה
תל-אביבבני ברקבקשה ועדה מקומית522/ 85/ 7ישיבת מנחת יצחק הושע 8 בני ברק
תל-אביבבני ברקבקשה ועדה מקומית523/ 85/ 7מבנה לשימושים מעורבים
תל-אביבבני ברקבקשה ועדה מקומית524/ 85/ 7הריסת מבנה קיים ובניית בית ספר ברח' אמרי חיים
תל-אביבבני ברקבקשה ועדה מקומית525/ 85/ 7מרכז מסחרי רח' רבי עקיבא
תל-אביבבני ברקבקשה ועדה מקומית526/ 85/ 7היתר בניה לאנטנה לפי סעיף 28 - בני ברק
תל-אביבבני ברקבקשה ועדה מקומית527/ 85/ 7מתן היתר בניה לאנטנה לפי סעיף 28
תל-אביבבני ברקבקשה ועדה מקומית528/ 85/ 7גנזך קידוש ה' בני ברק
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאאב/ מתקן/ פסולת/ מחוזיתתכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 01/ 5275התנגדות לתוספת בנייה בבית כנסת.
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 01/ 5479דחיית התנגדות לפתיחת פתח לסוכה בגג קיים.
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 01/ 5489דחיית התנגדות לתוספת בנייה עבור דירה בבית מגורים.
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 01/ 5490דחיית התנגדות לתוספת בנייה עבור דירה בבית מגורים.
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 01/ 5510קבלת היתר בתנאים בדבר הקמת ישיבה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 01/ 5524סרוב מתן היתר להקמת מעלית.
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 01/ 5527דחיית התנגדות לבנייה חדשה למגורים.
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5028דחיית התנגדות ומתן היתר בתנאים להרחבת דירות באגף חזית צפונית ומזרחית.
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5050דחיית התנגדות לתוספת בנייה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5170סרוב מתן היתר לתוספת יח"ד על גג בניין קיים+מעלית
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5189דחיית התנגדות ומתן היתר בתנאים לשימוש חורג ממגורים לבית כנסת.
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5196דחיית התנגדות למתן היתר להרחבת דירה.
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5210דחית התנגדות למתן היתר להקמת בניין דיור מוגן
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5232דחיית התנגדות למתן היתר בתנאים להריסת מבנה ובניית בית מגורים חדש
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5253סרוב מתן היתר לבניית סוכה בקומה ב'
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5257דחיית התנגדות לחידוש היתר לתוספת בית כנסת וכיתות לימוד
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5261דחיית התנגדות בחלקה לתוכנית שינויים בסוכות בבניין בבנייה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5307דחיית התנגדות לתוספת בנייה באגף המערבי
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5353אי מתן טופס 4
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5364דחיית התנגדות למתן היתר בתנאים
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5380דחיית התנגדות להריסת מבנה קיים
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5385דחיית התנגדות להריסת מבנה קיים
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5390דחיית התנגדות בחלקה להריסת מבנה קיים בית מגורים
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5400סרוב מתן היתר לחלוקה פנימית של מבנה קיים
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5404סרוב מתן היתר להקמת תורן אנטנה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5005אי מתן החלטה לתוספת בניה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5015דחיית התנגדויות למתן היתר לבניית סוכה בדירה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבב/ 03/ 5034קבלת התנגדויות בחלקן לתכנית מק/ 734
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5058דחיית התנגדויות בחלקן לאישור לתוספת שטח
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5059דחיית התנגדויות למתן אישור לשימוש חורג מדירת מגורים לחנויות
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5070דחיית התנגדויות ומתן היתר בניה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5101דחיית התנגדויות להריסת מבנה ובניית בניין בקיר משותף
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5135דחיית התנגדויות בחלקן לאישור תוספת שטח
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5158דחיית התנגדות ומתן היתר בתנאים להריסת מבנה ובניית חדש
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5159דחיית התנגדות ומתן היתר לתוספת קומה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5184דחיית התנגדויות לשימוש חורג ממגורים לבית אבות
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5262אי מתן החלטה בבקשה למתן היתר להרחבת דירות
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5273דחיית התנגדויות למצב קיים של דירת נכה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5275דחיית התנגדות ומתן אישור לתוספת בניה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5285דחיית התנגדויות ומתן היתר להריסת מבנה והקמת חדש
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5332אי מתן החלטה בבקשה להתקנת אנטנות סלולריות
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5333אי מתן החלטה בבקשה להתקנת אנטנות סלולריות
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5345התנגדות לבניית ישיבה ופנימיה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5353דחיית התנגדות לתוספת בניה בקומה א'
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5361דחיית התנגדויות לתוספת שטח
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5392התנגדות לתוספת בנייה בקומת קרקע
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5419דחיית התנגדויות לבניית בית מגורים בן 4 קומות
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבב/ 03/ 5447התנגדות למתן תוקף לתכנית בב/ מק/ 706
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5462תוספת שטח לחנות בבניין בן 3 קומות
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5503דחיית התנגדות לבנית בית מגורים על מחצית מהחלקה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5536הרחבת דירה בקומת הקרקע
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5538הפקעה בחזית בניין
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5542הריסת מבנה והקמת בניין מגורים
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5708התנגדות לתוספת עליית גג במסגרת שיקום שכונות
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5712התנגדות להריסת מבנה והקמת מבנה מגורים בן 3 קומות
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5770התנגדות להריסת מבנה ובניית בית מגורים בן 3 קומות
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 03/ 5794היתר בתנאים לתוספת שתי קומות
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 51078התנגדות להקמת בית מגורים
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבב/ 04/ 51080התנגדות למתן תוקף לתכנית 772 (תכנית לדירות גג)
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 51160התנגדות להריסת מבנה קיים ובניית בניין מגורים מדורג בן 3 קומות
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 51889התנגדות למתחם בן 5 מבנים למטרת לימוד תורה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 51900אי מתן החלטה להקמת מתקן סלולארי
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 51905התנגדות לתוספת 2 דירות נכה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 51921הצבת מבנים זמניים חד קומתיים
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 51922הצבת מבנים זמניים חד קומתיים
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 51948התנגדות לתוספת בנייה עבור קומות א' ו- ב'
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 51966התנגדות להקמת בית מגורים בן 4 קומות
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבב/ 04/ 51969התנגדות למתן תוקף לתכנית בב/ מק/ 759
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבב/ 04/ 51970התנגדות למתן תוקף לתכנית בב/ מק/ 759
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 51978סירוב מתן היתר לתוספת מתקן תקשורת קטן
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 51983דחיית התנגדויות ומתן היתר לתוספת בניה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 52003אי מתן החלטה בבקשה להצבת אנטנה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 52014תוספת בניה לסוכה בחזית הבנין
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 52109התנגדות לתוספת בניה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 52216התנגדות לתוספת בניה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 52382ערר על אי מתן החלטה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 52385התנגדות למתן היתר בניה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 04/ 52386התנגדות למתן היתר להגדלת דירת גג קיימת ללא תוספת יח"ד ופרגולה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 05/ 5009התנגדות למתן היתר להרחבת בנין
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 05/ 5013היתר לתוספת עליית גג
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 05/ 5015התנגדות למתן היתר לתוספת בניה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 05/ 5020התנגדות למתן היתר לתוספת מעלית
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 05/ 5021התנגדות למתן היתר לתוספת מעלית
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 05/ 5047התנגדות למתן היתר לתוספת בניה לדירה +עליית גג
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 05/ 5060דחיית התנגדויות ומתן היתר לשימוש חורג למסחר בענף המזון
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 05/ 5070התנגדות למתן היתר לתוספת עליית גג בבנין מדורג בן 4 קומות
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 05/ 5071התנגדות למתן היתר לתוספת בניה
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 05/ 5137התנגדות למתן היתר להריסת סככה קיימת ותוספת בניה בקומת קרקע