תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבבני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 06/ 5378התנגדות לתוספת בניה בקומה א'+ב+ג בבניין בן 3 קומות
תל-אביבבני ברקתוכניתבב/ 786מתחם למגורים ומוסדות ציבור (דובק)
תל-אביבבני ברקתוכניתבב/ 807תוספת שטחים למגורים03/06/2009
תל-אביבבני ברקתוכניתבב/ מק/ 3049הרחבות דיור ושינוי קו בניין ברח' בן פתחיה 3218/08/2010