תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוישות כללית03/ המ/ 13הקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית הר/ 1310 הרצליה
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוישות כללית03/ המ/ 14בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית הר/ 1645/ ב
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוישות כללית03/ המ/ 29בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) תהר/1645/ ב'
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוישות כללית03/ המ/ 31בקשה להארכת מועד לבגשתת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. הר/ 1645/ב'
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוישות כללית06/ המ/ 19סעיף 197 ( ב ) תכנית הר/1839 כפר שמריהו
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהובקשה ועדה מקומית696/ 83/ 7בקשה להיתר בניה- סוכך בבריכת שחייה ציבורית בכפר שמריהו- הר/ 410/ א
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהובקשה ועדה מקומית697/ 83/ 7בקשת היתר בניה למבנה טרנספורמציה תת-קרקעי עבור חברת חשמל בגוש 6671 חלקה 144
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאאב/ מתקן/ פסולת/ מחוזיתתכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, הרצליה, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאהסדרת מרחבי תכנוןהסדרת מרחבי תכנון
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 02/ 5137תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 02/ 5151תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת הר/ 1645ב'.
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 02/ 5155תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת הר/1645ב'.
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 04/ 51891שינויים בקיר משותף בקוטג'
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 05/ 5106בקשה למתן היתר להתקנת אנטנת פלאפון על תורן קיים
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 05/ 5119בקשה למתן היתר למתן שמוש חורג להפיכת חצר אחורית וקידמית לחניון ל-3 שנים
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותההר/ 05/ 5260התנגדות למתן תוקף לתוכנית הר/מק/2102
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 05/ 5498בקשה להקמת אנטנה
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 05/ 5566בקשה לפטור מתשלום פיצויים בגין תכנית הר/ 1977
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 06/ 5165התנגדות לבניית בית מגורים+מרתף+ממד+בריכת שחהי+פרגולה+מרפסת במקום בית להריסה
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 06/ 5223בקשה להקמת בית קרקע עם מרתף
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 08/ 5007התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בריכה + חדר מכונות
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 08/ 5018סירוב מתן טופס 4 לבית העורר
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 08/ 5291התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת שטח + ותוספת קומה והגבהת שטח
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 09/ 5175סירוב מתן היתר לבקשה לבית מגורים חד קומתי במקום בית להריסה
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 09/ 95005ערר על שומה מכרעת של השמאי ארז כהן
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 09/ 95041פיצויים לפי סעיף 197 לחוק
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 09/ 95042ערר לפי סעיף 198 לחוק
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 11/ 5105התנגדות למתן היתר לבקשה לבניית קוטג' ולהקמת באחוזי בניה
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 11/ 5416סירוב מתן היתר לבקשה לבניית קוטג' ובריכת שחיה
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1176שינוי יעוד מאזור המיועד לחלוקה חדשה22/05/1975
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 12/ 5264סירוב מתן היתר לבקשה לת. שינויים לבית מגורים קוטג'
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 12/ 5312סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים בשטחים פנימיים ולתוספת שינוייים
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 12/ 5321סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת ממ"ד והריסת קיר
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1459תכנית מס' 145920/07/1978
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1569/ אתכנית מס' הר/1569 א26/09/1984
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1607לחלק את שטח התכנית ושצ"פ ולבנייני ציבור17/12/1981
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1635/ אלקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים.29/02/2004
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1657תכנית מס' הר/165715/09/1985
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1664/ אהרצליה17/10/1988
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1742רח' המעפילים ורח' הרקפות בכפר שמריהו04/02/1990
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1753/ אתוספת יחידת מגורים שלישית- כפר שמריהו03/10/2002
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1845כפר שמריהו12/12/1996
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1914קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו.09/11/1995
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1914/ אכפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה26/10/1995
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1935מגורים כפר שמריהן (בית הספר האמרקאי)27/01/2004
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1970כפר שמריהו מזרח
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1977תכנית חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים23/11/2000
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1977/ אשינויי ייעוד11/09/2007
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1993בריכות שחיה פרטיות14/12/1999
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהובקשה ועדה מקומיתהר/ 20080440בקשת לשימוש חורג ל-10 שנים כוללת תוספת 6 אנטנות ו-2 אנטנות מבוקשות ע"ג חשמל
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2014קביעת מגרשי מגורים-רח' הנוריות
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2038תוספת יחידת דיור-כפר שמריהו14/12/2004
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2049הרחבת רח' חבצלת12/12/2007
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2069תוכנית הר/ 2069
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2070תוכנית הר/ 2070
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2121קביעת דרך משולבת -כפר שמריהו11/11/2008
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2134קביעת 3 יח"ד בחלקות19/09/2007
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2157תחנת שאיבה ובית עלמין כפר שמריהו10/08/2011
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2164שינויי יעוד קרקע-רח' הנוטע כפר שמריהו
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2193/ 1ביטול תעלת ניקוז16/08/2012
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2232הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 346/ אכפר שמריהו12/07/1973
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 364תכנית מס' 36406/03/1958
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 376תכנית מס' 37624/12/1959
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 410/ אכפר שמריהו04/07/1968
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 412/ אשינוי באחוזי בניה28/11/1985
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 436תכנית מס' 43627/07/1961
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 4407לוקת השטח למגרשים27/07/1961
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 467התווית מגרש לבית אבות20/04/1962
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 536תכנית מס' 53621/11/1963
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 565חלוקת קרקע.19/03/1964
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 585תכנית מס' 58518/02/1965
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 614קביעת קוי בניין חדשים, הרחבת דרכים.19/09/1968
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהונושאהר/ ביוב/ 07/ 01תוכנית אב לביוב כפר שמריהו
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ מק/ 1635/ בפירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ מק/ 1935/ אאיחוד וחלוקת מגרשים22/01/2009
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ מק/ 1935/ באיחוד וחלוקת מגרשים בכפר שמריהו13/01/2011
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ מק/ 1996הרחבת דרכים03/05/2000
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ מק/ 2046תוספת יח"ד ברחובות החורש, קרן היסוד והזית בכפר שמריהו17/09/2001
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ מק/ 2071הקטנת קו בנין ברח' האורנים08/08/2002
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ מק/ 2079שינויים ברח' אביב, החורש וקרן היסוד10/02/2003
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ מק/ 2082איחוד חלקות, קביעת קווי בנין והכלת שטח01/07/2003
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ מק/ 2093שינוי קווי בניין30/11/2005
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ מק/ 2093/ ארחוב האילנות17/11/2010
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ מק/ 2102הגדלת שטחי ציבור לצורך דרך26/02/2009
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ מק/ 2147איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים09/11/2006
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ מק/ 2148שינוי קו בנין קדמי31/10/2007
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ מק/ 2151הוראות תכנון הממשק בין מגרשים פרטיים לשטחים ציבוריים28/02/2011
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ מק/ 2173רחוב האורנים18/03/2010
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאחניהמדיניות תכנון חניה מתחת לשטחים ציבוריים עירוניים
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאמדיניות הכשרת עבירות בניהמדיניות הכשרת עבירות בניה
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאמחוז-תל-אביב(7)כיבוי אש
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאקרקעות מזוהמות - מסמך מדימסמך מדיניות לטיפול בקרקעות מזוהמות
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהותוכניתתגפ/ 293חלוקה לאזור חקלאי ומגורים17/07/1950