תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביברמת השרוןישות כללית03/ המ/ 7הקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית רש/ 616 רמת השרון
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 8ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א לאישור תכנית רש/ 763/ 1- "רצועת הנופש רמת השרון"
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 50ערר על החלטה ועדה מחוזית תל-אביב תכנית רש/ 659/ א/ 1/ 77 - רמת השרון- נוה מגן
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומית417/ 8023/ 7בקשה להיתר לבניית חווה לגידול סוסים
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומית426/ 8023/ 7תחנת מעבר לפסולת בנין ואשפה ביתית
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומית428/ 8023/ 7בקשה להיתר בניה לבריכת שחיה בקיבוץ גליל ים
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומית429/ 8023/ 7בקשה לשימוש חורג בשטח חקלאי לאנטנת פרטנר
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומית432/ 8023/ 7בקשה להיתר לשימוש חורג למשרדי חברת מי עדן רמה"ש
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומית433/ 8023/ 7חווה לגידול סוסים
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומית436/ 8023/ 7מכבי שירותי בריאות - בקשה לאישור פתרון חניה חלופי
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומית437/ 8023/ 7אוהל קרקס ומבנה שרות
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומית438/ 8023/ 7בקשה לשינוי שלבי ביצוע ביבנה 60 רמת השרון
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומית439/ 8023/ 7בקשה להיתר לשימוש חורג
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומית440/ 8023/ 7בקשה לשימוש חורג- מסעדת שיפודי ציפורה רמת השרון
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומית441/ 8023/ 7העתקת קו מתח עליון 161ק"ו - רש/ 763/ 1
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומית442/ 8023/ 7בקשה לשימוש חורג - מיכל אגירת מים - בטרפלייס
תל-אביברמת השרוןנושא5/ 34/ 57אישור חוזה בין עיריית רמת השרון לבין הסוכנות היהודית לא"י- קרית הצעירים
תל-אביברמת השרוןנושא6/ 34/ 57אישור חוזה בין עיריית רמת השרון לבין הסוכנות היהודית לא"י
תל-אביברמת השרוןנושא7/ 34/ 57אישור חוזה פיתוח והסכם הקצאת מקרקעין בין עיריית רמת השרון לבין עמותת בית הכנסת
תל-אביברמת השרוןנושא99/ 26/ 57התייעצות הוועדה המחוזית לפי הפקעה סעיף 195(1)
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאאב/ מתקן/ פסולת/ מחוזיתתכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית
תל-אביברמת השרוןנושאאישור חוזה בין רמה"ש לביןאישור חוזה בין רמה"ש לבין מרכז הטניס בישראל (אי.טי.סי)
תל-אביברמת השרוןנושאביוב/ רש/ 06/ 1מכון ביוב רמה"ש רצועת הנופש
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזורנושאבניה ירוקהבניה ירוקה - מסמך מדיניות
מרכז, תל-אביבהוד השרון, רמת השרוןבקשה ועדה מקומיתהוד/ רש/ 41563826עבודות חברת חשמל בשטחי תע"ש רמה"ש
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, הרצליה, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאהסדרת מרחבי תכנוןהסדרת מרחבי תכנון
תל-אביבהרצליה, רמת השרוןנושאהתייעצות עם הוועדה המחוזיהתייעצות עם הוועדה המחוזית תל אביב - תיקון צו לוועדה המשותפת תע"ש השרון
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאחניהמדיניות תכנון חניה מתחת לשטחים ציבוריים עירוניים
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאמדיניות הכשרת עבירות בניהמדיניות הכשרת עבירות בניה
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאמחוז-תל-אביב(7)כיבוי אש
תל-אביבבני ברק, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפונושאמסמך עקרונותמסמך עקרונות לתכנון אזורים בנויים הגובלים בתכנית למרחב נחל הירקון
תל-אביברמת השרוןתוכניתמק/ רש/ 746אזור ספורט ונופש - מרכז טניס01/09/1998
תל-אביברמת השרוןתוכניתמק/ רש/ 852רח' בוקק, רח' ארלוזורוב רמה"ש12/12/2005
תל-אביברמת השרוןתוכניתמתא/ 14/ אתכ' מס' מתא/14א (רש/519ב')17/09/1987
תל-אביברמת השרון, תל אביב-יפותוכניתמתא/ 19שינוי יעוד מקרקע חקלאית למערכת מחלפים בין שתי דרכים מהירות - מחלף מורשה21/11/2001
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאקרקעות מזוהמות - מסמך מדימסמך מדיניות לטיפול בקרקעות מזוהמות
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרה/ 10/ 85041ערר על היטל השבחה
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרה/ 10/ 85042ערר על היטל השבחה - שמאי מכריע
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרה/ 10/ 85105כתב ערר היטל השבחה
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרה/ 10/ 95016ערר על החלטת שמאי מכריע - פיצויים
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרה/ 10/ 95019ערר על החלטת שמאי מכריע - פיצויים
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 01/ 5247ערר על החלטת שמאי מכריע
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 01/ 5423סירוב מתן היתר לבניית שלט חוצות
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 01/ 5499דחיית התנגדות לבניית מעלית לדירה המצויה בקומה ב'.
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרש/ 01/ 5501דחיית התנגדות לשינוי קווי בניין לצורך התקנת מעלית במבנה קופת חולים כללית
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 01/ 5526סירוב למתן היתר לקירוי מרפסת גג.
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 02/ 5002סרוב מתן היתר לפיצול דירה ל-2 יח"ד
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 02/ 5015מתן היתר בתנאים לעסק
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 02/ 5017דחיית התנגדות ומן היתר בתנאים להקמת חממה
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 02/ 5034סרוב מתן היתר לפרגולה/סככה
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 02/ 5054דחיית התנגדות לבניית שלוש יחידות דיור
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 02/ 5114סרוב מתן היתר לסגירת רמפה בתריס חשמלי
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 02/ 5118דחיית התנגדות להקמת פיר מעלית
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 02/ 5139תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת רש/במ/10 (605)
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 02/ 5296מתן היתר בתנאים לבניית קוטג' חדש
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 02/ 5306אי מתן החלטה בבקשה להיתר בנייה
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 02/ 5392דחיית התנגדות לבקשת הקלה בקוי בהניה לברכית שחיה
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרש/ 02/ 5428סרוב מתן תוקף לתכנית בסמכות הועדה המקומית
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 02/ 5439דחיית התגדות להקלה באחוזי בנייה
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 02/ 5449תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 02/ 5462סרוב מתן היתר בנייה למתקן תקשורת
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומיתרש/ 03/ 2/ 173/ אצנרת איסוף גון גז
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5006דחיית התנגדויות לבקשת הקלה באחוזי בנייה לברכה
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5007דחיית התנגדויות לבקשת הקלה באחוזי בנייה לברכה
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5011סרוב מתן היתר למתקן תקשורת סלולרי
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5064סירוב מתן היתר בניה למתקן תקשורת סלולרית
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5085סירוב מתן היתר לשימוש חורג מחניה למחסן
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5095סירוב מתן היתר להרחבת "חצר אנגלית"
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5104מתן היתר בתנאים לבניית מעלית חיצונית
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5106דחיית התנגדויות ומתן היתר לבנית מעלית חיצונית
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5131מתן היתר בתנאים לרישוי לשילוט קיים
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5141סירוב מתן היתר לבניית חצר אנגלית במפלס קומת מרתף
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5153סירוב מתן היתר להתקנת אנטנות סלולריות
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5182סירוב מתן היתר להקמת אנטנות סלולריות
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5235-5197תביעת פיצויים בגין תכנית רש/ במ/ 10
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5265מתן היתר בתנאים לשימוש חורג לחניון
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5271סירוב להיתר לבנייה חדשה
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5280סירוב מתן היתר להתקנת אנטנות סלולריות
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5336מתן היתר בתנאים לבנית מרפאה
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5348סירוב מתן היתר להקמת דוד שמש על גג בניין
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5349סירוב מתן היתר לבניית חדר יציאה בגג
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5396אי מתן החלטה להקמת מתקן תקשורת
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5399סירוב מתן היתר לחצר אנגלית
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5403היתר לבריכת עיסוי-ג'קוזי
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5440התנגדות למתן היתר לבנית בריכת עיסוי
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5475תוספת למבנה קיים
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרש/ 03/ 5480התנגדות למתן תוקף לתכנית רש/ מק/ 941
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרש/ 03/ 5509התנגדות למתן תוקף לתכנית רש/ מק/ 941
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5715בקשה להיתר למחסן קיים
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5738ערר על החלטת שמאי מכריע
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרש/ 03/ 5775התנגדות למתן תוקף לתכנית רש/ מק/ 941
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 04/ 5018היתר לבניית בית כנסת
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 04/ 51077התנגדות להריסת מבנה ובניית בית מרקחת
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 04/ 51193הקמת מתקן תקשורת
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 04/ 51194היתר להקמת מתקן תקשורת
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 04/ 51873היתר להקמת מתקן תקשורת
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 04/ 51949התנגדות לתוספת יחידה בקוטג'
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 04/ 52005התנגדות לתוספת לבניין קיים, חנייה מקורה וחדר
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 04/ 52103בקשה לקיום דיון נוסף לאחר המצאת כתב שיפוי
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 04/ 52287היתר להקמת אנטנה