תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 38ערר על החלטת הו. המחוזית ת"א לאשר את תממ/ 320 - השוק הסיטונאי
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 73קא/ 337 הרחבת רמת אפעל
תל-אביברמת גן, רמת אפעלבקשה ועדה מקומית199/ 82/ 7אישור הצבת מבנה יביל במתחם משטרת מסובים
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתמק/ תממ/ 25שינוי בקו בנין לבריכה וקביעתו על פי מצב הבניה בפועל.04/09/2002
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5177סרובמתן היתר לתוספת לבית מגורים חד משפחתי.
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5258דחיית התנגדות בחלקה להתקנת 2 מנועים למערכת מיזוג אויר
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5189סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת מחסן בדירת גג
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5446היתר לקירוי עבור מסעדה
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5791התנגדות לשינויים לצורך בניית מקווה במרתף בית כנסת
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהקא/ 05/ 5353התנגדות לתוכנית קא/מק/97 שנוי לתממ 314 - האלה 3
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 07/ 5104בקשה למתן היתר למבנה מסחרי בדיעבד
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 298/ אכביש 4612- קטע כביש שבין תכנית רג/ 1004/ א לדרך מס' 461
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 337הרחבת רמת אפעל23/06/2008
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 347/ מחהגדלת השטחיםהעיקריים
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 356תחנת שאיבה לביוב-M-103/11/2005
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 367אתר הנצחה בשצ"פ30/04/2007
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 370מגורים -הגדלת שטחיים עיקריים23/05/2006
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 373/ מחהרחבת רמת אפעל30/04/2006
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 105שינוי הוראות תכנית מתאר תקפה בנושא הנחיות עיצוב אדריכלי - אלומות 15 רמת אפעל19/02/2006
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 107שינוי קו בנין ברח' הרימון 10 רמת אפעל13/11/2005
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 119רח' מחולה07/06/2006
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 130רח' האשל 220/07/2006
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 158שינוי קו בנין ושטחים לפרגולה ברמת אפעל05/07/2007
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 161הרחבת דיור שד' הארזים 38 רמת אפעל10/09/2007
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 170היתר בניה
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 175מתן אפשרות לכניסה חיצונית למרתף ברח' השקד 628/05/2008
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 184הסדרת חריגות הבניה ברח' נבטים 607/10/2008
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 64בית אבות אפעל22/12/2004
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 70שינוי קו בנין01/09/2004
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 80שינוי קו בנין אחורי09/03/2005
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 81שינוי קו בנין אחורי09/03/2005
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 97בניית בריכת שחיה05/10/2006
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 08/ 5227סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת שטח
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 12/ 5242התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת ובניית בית חדש חד משפחתי
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 12/ 5261התנגדות למתן היתר לבקשה להריסה ובניית בית חדש חד משפחתי
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתרג/ 1480רמת אפעל דרום - מגורים
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתרג/ 1483החלת תוכנית מתאר תממ/ 314 על חלקה 227 רח' אל על 10 רמת אפעל16/05/2012
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתרג/ 1499/ אדרום רמת אפעל- אזור מסחר ותעסוקה
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתרג/ מק/ 1589מתן אפשרות להקמת בריכה בשפ"פ ברחוב רימון 22 ברמת אפעל
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, רמת גן, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, רמת אפעלתוכניתתדמת/ 2004דרך מוטה גור בין דרך 461 לבין דרך יעקב דורי08/01/2009
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 163בנית קומה נוספת28/08/1980
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 180תכנית מס' תממ 18023/10/1984
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 215/ אשינויים במגרשים מס' 59, 60, 112, 113.28/11/1996
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 220הרחבת בתים בני 3 קומות19/08/1990
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 220/ בשינוי בהוראות הבנייה לבניית תוספות לבניני מגורים בני 3 קומות על עמודים.11/05/1995
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 252"רמת אפעל"16/03/1995
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 261שינוי יעודה של חלק מחלקה 526 לשם הרחבת בנין ביה"כ.30/11/1995
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 264שינוי יעוד קרקע חקלאית בגבול המערבי של בי"ח תל-השומר.10/12/2000
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 266הרחבת בתים משותפים - רמת אפעל
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 267קביעת הוראות לגבי הקמת מחסנים במגרשים הנמצאים באיזור מגורים א' בתחום רמת א12/09/1996
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 268רחוב הרימון ברמת אפעל02/01/1996
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 314עדכון הוראות בניה באזור מגורים א' ברמת אפעל.13/02/2003
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 320מתחם מסובים מזרח -השוק הסיטונאי13/03/2007
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 337/ 1/ אכביש חיבור בין דרך שיבא לדרום רמת אפעל
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 358שצפי"ם ברמת אפעל14/07/2004
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ במ/ 4/ 215שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור מגורים ולבנות שכונת מגורים.14/03/1994
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ מק/ 10תוכנית תממ/ מק/ 1009/11/1997
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ מק/ 21/ 256שינוי קו בניין. תוספת לבתי מגורים דו משפחתיים13/05/1999
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ מק/ 24שינוי הוראות בינוי12/11/1998
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ מק/ 25שינוי בקו בניין25/01/2000
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ מק/ 35שינוי קווי בניין16/08/1999