תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 12/ 5242התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת ובניית בית חדש חד משפחתי
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 12/ 5261התנגדות למתן היתר לבקשה להריסה ובניית בית חדש חד משפחתי