תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודה, רמת פנקסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 09/ 5354התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודה, רמת פנקסתוכניתקא/ מק/ 136רח' חכם יוסף חיים 1130/10/2006
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודה, רמת פנקסתוכניתקא/ מק/ 140רח' רמ"א 6925/01/2007
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודה, רמת פנקסתוכניתקא/ מק/ 154בית מגורים ברמת פנקס31/07/2007
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודה, רמת פנקסתוכניתקא/ מק/ 27שינוי קו בנין31/07/2005
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודה, רמת פנקסתוכניתקא/ מק/ 42שינוי קו בנין אחורי17/07/2005
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודה, רמת פנקסתוכניתתממ/ 177תכנית מתאר מס' תממ/17707/03/1989
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודה, רמת פנקסתוכניתתממ/ במ/ 5/ 238שינוי יעוד משטח חקלאי לאזורי מגורים א'1 ב' שטחי מסחר שטח לבניני ציבור במועצה16/01/1996