תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביברמת גן, כפר אז"רערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 64ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א לתכנית קא/ 305 - מתחם תעסוקה כפר אז"ר
תל-אביברמת גן, כפר אז"רבקשה ועדה מקומית197/ 82/ 7שימוש חורג בקרקע חקלאית
תל-אביברמת גן, כפר אז"רבקשה ועדה מקומית198/ 82/ 7בקשה להיתר למחסן ומשרד - "השעמון" בע"מ
תל-אביברמת גן, כפר אז"רערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 06/ 5343בקשה לתיקון טופס 4
תל-אביברמת גן, כפר אז"רערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 06/ 5351בקשה למחסן בשטח חקלאי
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ 305מתחם תעסוקה -כפר אז"ר25/11/2010
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ 305/ מחאזור תעסוקה כפר אז"ר
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 104רח' צה"ל 1419/09/2005
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 108רח' צה"ל 416/08/2007
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 110הסדרת חריגות בניה במגרש בכפר אז"ר
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 112הסדרת חריגות בניה במגרש בכפר אז"ר10/09/2007
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 124רח' צה"ל 2409/05/2007
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 125הסדרת הבניה ברחוב צה"ל 1902/10/2008
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 133משק 62 כפר אז"ר19/11/2007
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 134רח' הפלמ"ח 923/08/2006
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 152שינוי קווי בנין למבנה, לפרגולה ולבריכת שחיה בכפר אז"ר - להסדרת חריגות בניה28/05/2008
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 180הסדרת חריגות בניה ברח' ההגנה 1809/11/2008
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 181הסדרת הבניה ברח' הנח"ל 316/06/2008
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 182הסדרת חריגות הבניה ברח' צה"ל 705/08/2008
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 185הסדרת הבניה ברחוב צה"ל 2016/06/2008
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 186הסדרת הבניה ברח' הבנים 6 בכפר אז"ר16/06/2008
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 187שינוי קווי בנין עקב מצב קיים ברח' השומר 709/11/2008
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 195הסדרת הבניה ברח' פלי"ם 812/11/2009
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 73הגדלת מס' יח"ד מ-2 ל-3 ברחוב הפלמ"ח 3 כפר אזר03/02/2005
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 95הסדרת חריגות בניה במגרש בכפר אז"ר05/07/2007
תל-אביברמת גן, כפר אז"רערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 09/ 5353סירוב מתן היתר לבקשה לאישור בדיעבד למבנה חקלאי
תל-אביברמת גן, כפר אז"רערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 10/ 95010ערר לפי סעיף 198
תל-אביברמת גן, כפר אז"רערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 10/ 95011ערר לפי סעיף 198
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתרג/ מק/ 1508רחוב ההגנה 5 כפר אז"ר09/05/2012
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתרג/ מק/ 1538אזור תעסוקה, כפר אזר רמת גן
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתרג/ מק/ 1582רח' הבנים 25, כפר אז"ר02/08/2012
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתרג/ מק/ 1600שינוי קו בניין ותוספת יח"ד שלישית- רחוב צה"ל 8 כפר אז"ר
תל-אביברמת גן, כפר אז"רבקשה ועדה מקומיתרש/ 10/ 003סבן יעקב - מבנה לממכר חומרי בניה וציוד
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתתממ/ 156כפר אז"ר25/05/2000
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתתממ/ 337/ 1כביש מחבר בין דרך שיבא לדרום רמת אפעל
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתתממ/ 340/ מחהקניית זכות מעבר21/09/2003
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתתממ/ מק/ 39שינוי קו בנין אחורי לכיוון מערב בכפר אז"ר19/12/1999