תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורבקשה ועדה מקומית153/ 8017/ 7הקמת 3 גני ילדים ברח' שפרינצק -אזור
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורישות כלליתאב/ מאא/ אזורתכנית אב לאזור
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאאב/ מתקן/ פסולת/ מחוזיתתכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 02/ 5268מתן היתר בתנאים לבניית קוטג' בן 2 קומות
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאי/ 04/ 5100התנגדות לתכנית מאא/ מק/ 2005
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 04/ 51902ניתוק חשמל לפי סעיף 157 א'
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 04/ 52418התנגדות להיתר בנייה למגורים בבנה ביתך
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 05/ 5010אחוד וחלוקה שינוי תוואי גדר
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 05/ 5256בקשה להיתר לניצול חלל גג בהתאם למצב הקיים
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 05/ 5350התנגדות לתוספת מחסן
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 05/ 5555התנגדות לבניית בריכה ,חדר מכונות ומחסן בשטח פרטי עבור נכה צה"ל
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 06/ 5196בקשה לתוספת מחסן וסגירת מרפסת בקומה א'+הוספת מדרגות חיצוניות
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 06/ 5306התנגדות לתוספת מחסנים
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 06/ 5334בקשה להקמת גדר
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאי/ 06/ 5379התנגדות לתשריט חלוקה ללא הסכמת בעלים תוכנית מתאר מקומית מאא/מק/2005
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 06/ 5407התנגדות לתשריט חלוקה תוכנית מתאר מקומית מאא/מק/2500
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 07/ 5109סירוב מתן היתר לבקשה לתכנית בינוי מאושרת (שינויים בהיתר)
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 07/ 5302סירוב מתן היתר לבקשה להקמת בית פרטי
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 07/ 5433סירוב מתן היתר לעבודה להקמת גדר בגובה 80 מ' לגידור גבול צפוני של מגרש
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 08/ 5252התנגדות למתן היתר הבקשה לתוכנית פיתוח שטח
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 08/ 5334סירוב מתן היתר לבקשה לבניית בית פרטי דו משפחתי
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 09/ 5008סירוב המשיבה לתת אישור לטופס 4
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 09/ 5161התנגדות למתן היתר לבקשה לריצפת בטון
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 09/ 5301התנגדות מתן היתר בבקשה לתוספת בניה למבנה קיים
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 09/ 5326סירוב מתן היתר לבקשה להריסת קומת גג ובניית עליית גג ומדרגות חיצוניות
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 10/ 5332סירוב מתן היתר לבקשה להתקנת מתקן פוטו וולאטי
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 10/ 5396התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת שטח במבנה מגורים דו קומתי הכולל 2 יח"ד
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 11/ 5112סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מחסן חיצוני+מדרגות חיצוניות
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 11/ 5279התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה במרתף+ בניית בריכה במרתף
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 11/ 5468התנגדות למתן היתר לבקשה לבניית בית מגורים חד קומתי
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 12/ 5151סירוב מתן היתר לבקשה לבניית מדרגות מתכת חיצוניות
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזורנושאבניה ירוקהבניה ירוקה - מסמך מדיניות
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, הרצליה, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאהסדרת מרחבי תכנוןהסדרת מרחבי תכנון
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאחניהמדיניות תכנון חניה מתחת לשטחים ציבוריים עירוניים
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 155שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מסחרי מיוחד לשווק סיטוני של מוצרי מזון29/01/1995
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 2/ 73תכנית מפורטת מס' מא"א/73/216/03/1986
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 215בית אבות גיל הזהב10/12/2000
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 218תחנת דלק ומסחר -אזור14/07/2004
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 219/ א"רח' ד"ר ליכט 33 אזור"
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 22/ אתכנית מס' מאא/22א'11/09/1975
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 220פינויי בינויי אזור01/11/2001
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 221בריכות שחיה, מחסנים21/08/2002
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 222בריכות שחיה ,מחסנים13/03/2003
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 223קביעת הנחיות להקמת בריכות שחיה,מחסנים27/08/2002
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 224ביטול סייפא של סעיף בתוכנית מאא/ במ/ 2008/02/2005
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 225שינויי סעיף בתוכנית הראשית08/02/2005
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 226מרכז מסחרי פרל סאדאב30/11/2006
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 227הגדלת שטחי מסחר17/08/2005
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 229בנין למגורים08/11/2006
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 23איזור תעשיה אזור01/04/1976
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 23/ 1אזור תעשיה אזור24/07/2002
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 232הקמת שני גני ילדים - שינויי יעוד משצ"פ לשב"צ30/11/2006
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 233ביטול שטח הפקעה והחזרתו לייעוד הקודם13/05/2007
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 234פינויי בינויי רח' קפלן מס' 3,5,713/10/2009
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 237/ ארח' שבזי10/08/2011
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 238מגורים האיכרים 14-16 אזור
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 68אזור - איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת הבעלים.11/04/2000
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 73תוכנית מאא/ 7317/03/1977
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 73/ 3קאנטרי קלאב באזור11/03/1999
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 76תכנית מס' מאא/7627/04/1980
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 82הקצאת אזור מגורים ג'13/03/1980
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ במ/ 20/ 165יצירת תנאים לבנית שטח התכנית 200 יח"ד ומעלה. פתוח דרכים חדשות ושינוי יעוד17/06/1993
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ במ/ 21/ אאחוד וחלוקה מחדש של שטח התכנית.17/06/1993
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ במ/ 26שינוי יעוד שטח והגדלת צפיפות הבניה.24/10/1996
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 1036איחוד וחלוקה09/02/2000
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 1038הגדלת מספר יח"ד ברחוב שפינוזה
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2004שינוי קו בנין קידמי מ- 5 מטר ל- 3.6 מטר
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2006שינוי בקו בנין09/07/2002
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2007תכנית חלוקה שלא בהסכמת הבעלים
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2008שינוי קו בנין ברח' ויצמן13/09/2004
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2009שינוי קו בנין ברח' הרצל13/09/2004
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2010שינוי קו בנין וחלוקת חלקה ברחוב יצחק שדה/ מניה שוחט13/09/2004
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2012רחוב הצנחנים10/02/2005
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2013רח' הפרדס 631/10/2005
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2014שינויים28/02/2007
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2016"בית שאל"12/02/2009
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2017"המצודה 5 - 17 אזור"05/08/2008
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2019"המצודה 16 - אזור"05/08/2008
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2020"ד"ר ליכט 26 - 24 אזור"27/05/2009
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2021"ירושלים 125 - אזור"05/08/2008
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2022כניסה מערבית לאזור (אזור תעשיה)
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2023"נוף המצודה - אזור"24/07/2008
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2024כצנלסון 19 - אזור13/01/2010
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2025רחוב הצבר 5 - אזור14/05/2009
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2027בן גוריון 77 אזור18/08/2010
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2028אזור רחוב האיכרים מס' 2107/12/2009
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ מק/ 2030רח' העלייה השניה 113/01/2010
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאמדיניות הכשרת עבירות בניהמדיניות הכשרת עבירות בניה
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאמחוז-תל-אביב(7)כיבוי אש
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתמתא/ 4מערכת מחלפים,רח' צומת אזר בכביש ירושלים22/05/1975
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאקרקעות מזוהמות - מסמך מדימסמך מדיניות לטיפול בקרקעות מזוהמות
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורבקשה ועדה מקומיתרש/ 02/ 191הקמת גדר פח לתיחום חלקה
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודה, אזורנושאשינוי מרחב תכנון אור יהודשינוי מרחב תכנון אור יהודה -אזור
תל-אביבאור יהודה-אזור, חולון, אור יהודה, אזורנושאשינוי מרחב תכנון חולון-אושינוי מרחב תכנון חולון אור יהודה-אזור
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתתגפ/ 284/ 1להקצות חלק ממגרש לבנין ציבורי למגרש לתעשיה20/04/1962
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתתגפ/ 370תוכנית תגפ/ 37007/01/1957
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתתגפ/ 370/ 13תיקון מס' 13 תב"ע מס' תגפ/37022/02/1962
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתתגפ/ 370/ 14ביטול חלוקת מגרשים: תגפ/370, תיקון מס' 1410/01/1963
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתתגפ/ 370/ 18תיקון מס' 18 לתכנית מס' תגפ/37029/04/1965
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורתוכניתתגפ/ 370/ 19שינוי מס' 19 לתכנית מס' תגפ/37017/01/1963