תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, חולון, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבנושאביוב/ תגפ/ 10/ 2קו סניקה לביוב AY-Q
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתהרצ/ 20040431בקשה להארכת שימוש חורג מגורים למשרדים לתקופה נוספת של 5 שנים
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 01/ 170אחסון ומחזור גרוטאות
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 02/ 176הצבת שלט בחוות שורגי
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 02/ 180שלט חברת הכוכב בחוות הזורע
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 02/ 193הארכת שימוש חורג למוסך יוסף
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 02/ 194חדר שנאים, תחנת מעבר חיריה
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 02/ 195"מקווה ישראל" פנימיית "רימון" שיפוץ
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 02/ 196שלט חוצות צומת חולון
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 03/ 003תחמ"ש ת"א מזרח
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 03/ 005רפורמה ברפת - בי"ס מקוה ישראל
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 03/ 006מגדל מים, מקווה ישראל, פרטנר תקשורת בע"מ
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 03/ 007חווה לגידול עגלים - חוות שורגי
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 03/ 197תחנת רכבת דרום
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 03/ 198בקשה לבית מגורים במקווה עפ"י תגפ 504
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 04/ 001חניון אוטובוסים
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 04/ 002בקשה להיתר לעבודה מצומצמת
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 04/ 07הקמת בסיסים למתקן שריפת ביוגז
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 04/ 08בקשה להיתר בדבר הצבת מתקן תקשורת
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 04/ 10מתקני מיחזור פסולת בניין
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 04/ 11הסדרת תצפית לכיוון ת"א מהר חיריה
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 04/ 12משטח לפריקה וטעינה של חול
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 04/ 13התקנת גדר הפרדה לאזור פרוק וייצור גזם במתחם חיריה
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 04/ 14שיפוץ מבנה קיים
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 04/ 15הנחת קוי ניקוז תשטיפים - אתר חיריה
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 05/ 001בקשה להיתר בניה ברכבת דרום
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 05/ 002מגדל המים חולון צפון 2
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 05/ 003בי"ס מקווה ישראל בנין מלכין
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 05/ 004בי"ס חקלאי מקווה ישראל בניין רגב
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 05/ 008צינור ביוב-גז - מאתר חיריה לאופיס טקסטיל
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 05/ 011פנימיית רימון - מקווה ישראל
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 05/ 015קיר תומך - מדרון מזרחי חיריה
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 05/ 194שימוש חורג בשטח גלילי - חיריה
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 06/ 005הריסת גדר קיימת והקמת גדר חקלאית
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 06/ 007תחמ"ש ת"א מזרח
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 06/ 02עבודות עפר ומערכות איטום
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 07/ 003בקשה למשתלה ומבנה זמני להחסנת ציוד
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 07/ 198דרך וגשר מעל תעלת נחל איילון-הנתיב המהיר
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 09/ 002סככת צל, פארק מיחזור חיריה
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 10/ 07אתר התארגנות לביצוע שלב א
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 11/ 06הקמת מתקן למיון ומחזור פסולת
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 11/ 08בקשה להיתר לעבודה מצומצמת למערכת פוטו וולטאית
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 11/ 09בקשה להיתר בניה לעמוד מצלמה של מע"צ
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 11/ 15היתר להסדרת מערך הכבישים בפארק מיחזור חירייה
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 11/ 16חשמול מתקן הגנה קתודית בחירייה
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 12/ 01בקשה להיתר לבניית פרגולה באתר חיריה
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 12/ 04בקשה להיתר בניה עבור פרגולה לתחנת הסעת מבקרים בסובה תחתונה
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 12/ 06היתר לביצוע סוללה דרומית לתמיכה בהר חיריה
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 12/ 07תוספת מעלית ומדרכים במרכז המבקרים פארק מיחזור
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 173/ 2/ 03מתקן "חץ אקולוגי"
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 195/ 05בקשה ועדה מקומית רש/ 195/ 05
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתתא/ תא/ רשגז/ 5001בקשה להיתר להקמת מתקן גז
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבנושאתביעה לפיצויים בגין תוכניתביעה לפיצויים-חב' החשמל
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 520/ אהתווית דרכים וקביעת אזורי תכנון ותנאי בניה19/08/1973
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 520/ א/ 2מקוה ישראל- משפחת דקל12/01/2006
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 577/ 1שכונת ידידיה30/09/2001
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 578/ אקביעת הוראות לביצוע עבודות עפר בהר10/05/2006
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 579כביש גישה למזבלת חיריה07/01/1990
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 594פארק מחזור חירייה03/11/2011
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 594/ אתכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה08/06/2005
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 595מסדרון תחבורתי לדרך מס' 461
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 596שיקום אתר חיריה
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 596/ קא/ 383שיקום אתר חיריה13/10/2009
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 597תחנת מיתוג גנות03/11/2011
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 598תגפ/ 598 שינויי יעוד מקרקע חקלאית לתעשיה
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 599/ קא/ 387שכונת האקליפטוסים - תל השומר מזרח
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 601הקמת מבנים ארעיים בשטחים גלילים23/05/2006
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, חולון, תל אביב-יפו, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתדמת/ 2003תוואי נתיבי אילון בין מחלף קבוץ גלויות למחלף חולון27/02/2006
תל-אביבאור יהודה-אזור, גלילית מחוז תל אביב, אזור, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתדמת/ 2007הרחבת הגשר הירוק על דרך מס' 1 ( מול אזור)
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תל אביב-יפו, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתדמת/ 2013נתיב מהיר דרך מס' 113/01/2011
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבנושאתוכנית אב לניקוז לפארק איתוכנית אב לניקוז לפארק אילון
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבנושאתעלת ניקוז מקווה ישראלתעלת ניקוז מקווה ישראל