תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביברמת גן, אפעל בית אבותבקשה ועדה מקומית195/ 82/ 7מוסד תשושים במרכז משען
תל-אביברמת גן, אפעל בית אבותבקשה ועדה מקומית196/ 82/ 7בקשה להיתר לתוספת במתחם משטרת ישראל - משטרת מסובים גוש - 6232 חלקה - 41
תל-אביברמת גן, אפעל בית אבותתוכניתקא/ 368בית אבות אפעל30/11/2006
תל-אביברמת גן, אפעל בית אבותתוכניתתממ/ מק/ 50בית אבות אפעל