תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 10שטח למוסדות ציבור09/07/1998
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 12קרית חינוך שכונת בן-גוריון02/06/2004
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 13הוראות לבניית מחסנים - אופקים- (מספר קודם 23/ מק/ 2007)13/03/2003
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 14הגדלת שטח לבנייני משק (חוות סוסים)27/11/2007
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 15שכונת המרכז אופקים03/07/2003
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 16הרחבת מפעל טרקוטה- אזור התעשיה אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 17איצטדיון עירוני אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 18קרית ספורט - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 22שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים - מישור הגפן29/11/2009
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 23תחנת תדלוק בני יוסף
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 24מתחם תחנת רכבת אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 25מפעל ופרג'ט אופקים09/08/2012
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 3תכנית מיתאר - מרכז היישוב06/08/1992
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 4שינוי לתכנית מיתאר - מרכז אופקים02/09/1993
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 6מגרש 17 (מאפיית עזתה)28/05/1996
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 7שינוי לתכנית מתאר - מגרש 22 -אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 8אזור תעשיה צפון - מזרח09/09/1999
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 101אזור תעשיה
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 101/ אשינוי הנחיות בניה מגרש ס / 410/12/1992
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 101/ בהרחבת מבנה מסחרי
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 103חלוקת שטח חלקה ושינוי בהנחיות בניה16/01/1992
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 104שינוי מאזור מגורים א' לבניני ציבור ומסחר וחזית מסחרית באזור מגורים א'11/06/1995
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 107מגרש 3 רח' הרצל ליד פינת הנשיא10/08/1998
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 108שינוי לתכנית מפורטת - אולם ספורט18/05/1995
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 109שינוי לתכנית מפורטת - הקמת מרכז מסחרי - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 110שינוי לתכנית מפורטת - נווה אופקים - אזור משולב (תעשיה+מסחר)01/02/1998
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 111שינוי לתכנית מפורטת - הקמת בית אבות -רח' קיבוץ גלויות.15/02/1996
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 112הקמת שטח לבנייני ציבור, שטח מוסד והקמת אזור מגורים21/07/2011
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 113שינוי לתכנית מפורטת - מתחם 1 (חלק) רחוב הרצל01/11/2001
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 114שינוי לתכנית מפורטת - מרכז אופקים29/07/1997
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 115שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מסחרי - רח' הרצל
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 117שינוי לתכנית מפורטת - שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לשטח ציבורי פתוח
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 120שינוי בקוי בנין + קולונדה על מנת לאפשר הקמת מרכזון מסחרי
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 122הסדרת מגרש מס' 55 ברח' קיבוץ גלויות10/05/1998
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 123בניית 14 קוטג'ים30/06/1998
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 124שינוי חלק ממגרש לאזור מסחרי ומגורים09/05/2001
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 125תוספת זכויות בניה למגרש המיועד לתעשיה ומלאכה04/02/2002
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 126שכונות ותיקות - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 127אזור תעשיה - אופקים01/08/2004
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 128בית ספר מורשה ובית ספר הגבעה18/02/2004
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 129בית אשלים - אופקים15/04/2004
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 130הרחבת מפעל קיים - מובילי צפון הנגב - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 131מבנה משרדים - רחוב כצנלסון - אופקים24/01/2007
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 132שכונת רמב"ם - רחוב הרצל - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 133אזור מלאכה - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 134תוספת קומה למבנה מסחרי רחוב הרצל פינת ז'בוטינסקי - אופקים21/07/2008
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 135תוספת קומה לבניין ברחוב הרצל - אופקים25/11/2010
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 136רחוב הרצל 686 אופקים26/09/2011
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 2שינוי יעוד לבתי מגורים 4 קומות ושטח ציבורי פתוח28/04/1974
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 22שיכון ציבורי08/02/1978
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 43אזור מלאכה ותעשיה "יהלומי עוז"27/04/1980
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 43/ אשינוי בהנחיות בניה - שינוי קו בנין אחורי
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 44/ אמגורים רווי רח' קיבוץ גלויות28/05/1973
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 54/ אהודעה לפי סעיף 77 ו- 78 לחוק
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 7התאמת יעודי המגרשים למצב בשטח - אופקים24/07/1980
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 77/ אשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך משולבת12/12/1991
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 91בקשה לחזית מסחרית לבנין ושינוי בהנחיות בניה רחוב הרצל 717 - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 98שכונת רמב"ם
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 103מוסד חינוכי05/08/1976
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 2/ גשטח למסחר באזור תעשיה - אופקים12/01/2009
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 4שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור תעשיה01/09/1994
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 5מגרש 14 באזור התעשיה11/02/1999
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 6יצירת מגרש באזור תעשיה קיים ע"י איחוד מגרשים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 7אזור תעשיה - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 3שכונת שפירא26/07/1995
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 4הסדרת שטח ציבורי פתוח20/11/1997
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 5שינוי זכויות בניה מגרש 1081 שכונת שפירא19/12/2002
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 6מגרש 902 - שכונת שפירא - אופקים13/03/2007
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 7הרחבת שטח למיסחר02/07/1979
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 8מגרש 333 - שכונת שפירא - אופקים14/06/2011
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 9מגרשים 858, 857 שכונת שפירא אפקים14/06/2012
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 18איזור ואדי שכונת הריף25/10/1990
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 21שינוי בהנחיות בניה - הגדלת אחוזי בניה מגרש 20
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 23שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור - הגדלת שטח לבית כנסת16/11/1995
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 24תוספת מגרשי בנה ביתך ושטח לבניני ציבור שכונת בן גוריון - אופקים28/07/1994
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 25שינוי לת.מ. 23 / 03 / 107 / 18
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 27שינוי בהנחיות בניה מגרש 42 , שכונת בן גוריון09/01/1996
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 28בנה ביתך שכונת בן גוריון
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 29שינוי לתכנית מפורטת - שד' בן גוריון -מגרש 91908/02/2001
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 31שינויים בהנחיות בניה - מגרש 5120/05/1998
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 32הקמת שטח לבנייני ציבור - שכונת בן גוריון08/02/2001
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 33שכונת בן גוריון אופקים20/11/2006
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 34מגרש 51 - שכונת בן-גוריון11/09/2007
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 35הסדרת זכויות בניה למגרש 917 - שכונת בן-גוריון - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 36שכונת הבית הגדל - הגדלת שטחי הדירות - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 5שינוי יעוד ממבנה מסחרי לציבורי - מרפאת שיניים03/11/1994
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 108יעוד שטח למגורים ומוסדות ציבור - אופקים13/03/1975
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 110אופקים24/04/1975
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 110/ 2שטח מגורים א' ובניני ציבור 45 יח"ד17/03/1975
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 123/ 1מרכז אזרחי - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 124קביעת הנחיות בניה וזכויות בניה מגרש A אזור תעשיה אפקים28/11/2001
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 125אזור תעשיה צפון חלקה 35/ ג' - שינוי גובה מירבי15/04/2004
דרוםאופקים, שמעונים, מרחביםתוכנית23/ 03/ 126מתחם "אפיקי דימרי" - אופקים14/06/2012
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 128קרית מנחם - הרובע הדרומי03/11/2011
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 129מוסדות חינוך וקהילה במתחם קרית החינוך
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 130מבנה ציבור ומסחר בקרית מנחם אפקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 1שכונת מישור הגפן13/11/1990
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 119סגירות קומות עמודים
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 146אתר חירום-(מישור הגפן)12/08/1993
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 146/ 1שינוי הנחיות בניה-שכונת מישור הגפן26/05/1994