תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 39ערר על החלטת ו.מחוזית דרום להאריך תנאים לתוכנית מס' 3/ 03/ 118/ 14
דרוםאשדודתוכנית03/ 102/ 62/ אתכנון מחדש15/09/1985
דרוםאשדודערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 2ערר על החלטת ו. מחוזית דרום לאשר תכנית 3/ 02/ 101/ 88
דרוםאשדודערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 19ערר על החלטת ו. מחוזית דרום לאשר את ת.03/ 02/ 101/ 60 חוף צפוני אשדוד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה למימי חופין06/ מ/ 6ערר על החלטת וולחו"ף לעניין תכנית רובע יא' באשדוד תכנית מס' 3/ 03/ 118/ 4
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה למימי חופין07/ מ/ 4לגבי תכנית 3/ 03/ 113/ 24 חוף הקשתות באשדוד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה למימי חופין07/ מ/ 5לגבי תכנית 3/ 03/ 113/ 24 חוף הקשתות באשדוד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 14ערר על החלטת ועדה מחוזית דרום לתכנית מס' 3/ 02/ 101/ 112- "מרינה אשדוד"
דרוםאשדודערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 15ערר על החלטת ועדה מחוזית דרום לתכנית מס' 3/ 02/ 101/ 112- " מרינה אשדוד
דרוםאשדודישות כללית10/ המ/ 20בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197, תת"ל 23
דרוםאשדודתוכנית11/ 03/ 162/ אנמל אשדוד
דרוםאשדודתוכנית11/ 03/ 186נמל עבודה - נמל אשדוד01/10/1998
דרוםאשדודבקשה ועדה מקומית11/ 3/ רשגז/ 1006הקמת מתקן למדידה והורדת לחץ (P.R.M.S) - בתחום ת.כ. אשכול
דרוםאשדודתוכנית11/ 65/ 3אשדוד רובע ו'
דרוםאשדודתוכנית15/ 65/ 3אשדוד רובע ח'
דרוםאשדודתוכנית23/ 65/ 3רובע י' אשדוד
דרוםאשדודתוכנית24/ 65/ 3רובע י' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית25/ 65/ 3רובע י' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדוד01/01/1988
דרוםאשדודישות כללית3/ 02/ 101/ 01בקשה להיתר בניה לעבודות עפר וגידור מגרש מיוחד עפ"י סעיף 7 בהוראות תכנית מיתאר
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 10הקמת סככות31/12/1981
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 100כביש גישה לתחנת רכבת מזרחית לצומת עד הלום
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 101הקמת בית ספר בשולי אזור תעשיה - אשדוד20/11/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 102תכנית פינוי בינוי - אזור תעשיה ומלאכה - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 103השגה על החלטת הועדה המקומית - הסדרת דרך גישה לאתר "רתמים"
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 104חיבור מחלף אשדוד צפון
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 105רובע מיוחד - אשדוד13/09/2005
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 106מגרש 25 - עורף המרינה - אשדוד29/12/2005
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 107מגרשים 26 - 27 במתחם המרינה - אשדוד08/12/2005
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 108רובע מיוחד - תכנית אוניברסיטה - אשדוד15/02/2005
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 109רחוב תל חי - מגרש 52 - רובע י"ז - אשדוד30/11/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 11תוואי כביש מהיר תל אביב אשדוד.24/06/1971
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 110שינוי בזכויות בניה - אזור המרינה - אשדוד12/01/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 111ביטול תחנת דלק - רובע א' - אשדוד08/11/2007
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 112שינוי לתכנית מתאר מרינה - אשדוד26/09/2011
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 113אזור המרינה - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 117אזוור תעשיה דרומי מס' 4 אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 118פארק מרכזי - אשדוד23/06/2008
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 119אגני שקוע והחדרה ''יבנה 4''
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 12תיקון בתקנון תכנית המיתאר תוספת לתקנון בסעיף תכליות30/07/1970
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 122מצודת אשדוד ים מוקד תיירותי ימי ארכאולוגי - אשדוד07/11/2011
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 123תוספת זכויות בניה וחלוקה בהסכמת בעלים ברובע ט''ז אשדוד28/02/2008
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 124מתקן התפלת מי ים - אשדוד21/01/2010
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 127תוספת זכויות במגרשים ברובע הסיטי
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 128תוספת יח''ד וזכויות בניה במגרשים למגורים רובע ט''ז אשדוד21/05/2012
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 129חלוקת מגרש המיועד למלונאות למגרש למגורים ומגרש למסחר ותיירות - רובע טו' אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 13שינוי מס' 13 לתכנית מס' 101/02/327/03/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 131חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה ועיבוי בינוי בכפוף לסע' 23 בתמ"א 38
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 132פינוי מגרשים בחוף הים וחלוקה מחדש
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 134מתחם מסחר משרדים ומגורים רובע ז' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 15שינוי מס' 15 לתכנית מס' 101/02/309/06/1974
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 16מס' 16/101/02/3.02/03/1975
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 17שינוי מס' 17 לתכנית מיתאר מס' 101/02/301/01/1981
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 19שינוי יעוד מאזור תעשייה לשטח למוסדות ציבור13/05/1976
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 20שינויים בתקנון המתאר31/08/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 22קביעת תקן חניה22/11/1979
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 23תיקון לתכנית מתאר בי"ח ומרכז בריאות - אשדוד27/03/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 25איחוד צפיפות לרובעים יב - יא26/03/1981
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 26שינוי מס' 26 לתכנית מיתאר מס' 101/02/305/07/1981
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 27פארק נחל לכיש - מרחב תכנון מקומי אשדוד13/07/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 28תכנית פיתוח חוף הים באשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 29פיתוח מרינה07/06/1986
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 30תוכנית 3/ 02/ 101/ 3007/03/1988
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 31שינוי יעוד ממגורים למסחר10/03/1985
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 32הקמת שכונת מגורים ו/או פרויקט מיוחד לגמלאים27/11/1986
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 35הקמת סככות ופרגודים01/01/1988
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 36שינוי בהנחיות בניה.22/04/1988
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 38שינוי אחוזי בניה29/06/1989
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 39שינוי שטח לתחנת דלק22/10/1989
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 40שינוי לתכנית מתאר רובע 15, אשדוד.22/11/1990
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 42רובע א'(קולנוע דגון) אשדוד28/03/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 43קטע רובע טו' - אשדוד14/05/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 44שינוי לתכנית מיתאר - חוף הים אשדוד24/12/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 45עורף מרינה - אשדוד24/02/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 46שינוי במגבלות בניה וקביעת תכליות - מרכז רובע ה'23/09/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 47שינוי לתכנית מיתאר - אזור תעשיה אשדוד29/07/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 48קביעת יעודי שטחים להקמת אזור מגורים רובע 1726/12/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 5תכנית מיתאר לתחנות תדלוק13/05/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 50חוף לידו מגרש 2002/06/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 54פארק גשר עד הלום
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 55פרויקט "נפתלי על הים"30/10/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 57תחנת מעבר לפסולת26/08/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 59מכון טיהור שפכים10/09/1998
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 60חוף צפוני- רובע א'26/06/2011
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 62הנחיות בניה :פרגולות,מרתפי חניה,שטחי שרות באזורי תעשיה,25/11/1997
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 63שינוי לתכנית מתאר - אזור התעשיה בקמה - אשדוד22/05/1997
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 65שינוי לתכנית מתאר - רובע ח' אשדוד30/01/1997
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 67שינוי בזכויות בניה03/06/1997
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 68שינוי יעוד משטח למוסד לאזור מלונאות, חוף לידו22/05/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 69בית ספר כוללני - מקיף22/12/1996
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 70עורף מרינה, מלונאות ונופש - אשדוד20/09/1998
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 71עורף נמל אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 71/ אעורף הנמל - אשדוד27/02/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 72כביש "S"22/05/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 73הגדלת אזור התיירות של החוף הדרומי
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 74שינוי לתכנית מפורטת בחוף רובע יא'03/10/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 75מרכז דגון - רובע א' - אשדוד10/09/1998
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 77מרכזי רובע05/09/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 78יעוד מגרשים למבני ציבור23/10/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 79הרחבת מפעל פעיל באזור תעשיה אשדוד24/07/2002