תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 86הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 77-78 לחוק, רובע א' רחוב רוגוזין מערב
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6021שימוש חורג למשרד בבנין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 03/ 6058התנגדות לבקשה להקלה מהיתר לבית מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 04/ 6014בקשה לשימוש חורג ממגורים למשרדים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 05/ 6071בקשה למתן היתר להקמת סככה לבית אוכל
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 06/ 6003ערר על העברת תכנית להפקדה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 06/ 6004ערר על היתר להמשך שימוש חורג ממגורים למשרד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6069התנגדות לתוספת 3 קומות מגורים (6 יח"ד) לבנין בן 20 קומות מעל קומת מסחר
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6103בקשה להקמת מתקן תקשורת קטן לפי מצב קיים