תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהישות כללית03/ המ/ 30בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) לגבי ת. משח/ 5, חכ/ 19א, ג, ד
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 251/ 3סירוב למתן היתר לשימוש חורג למפעל למוצרי חקלאות ואריזת מוצרי בשר
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 7ערר על החלטת ולקש"פ לאשר בתנאים את תכנית חכ/19/ט מושב בית חנניה
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 022/ 3מתן תוקף לתכנית חכ/מק19/י
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהבקשה ועדה מקומית100/ 31/ 13תחנת תדלוק פנימית, בית חנניה
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהבקשה ועדה מקומית109/ 31/ 13בקשה להיתר תעסוקה בלתי חקלאית - לויתן נתן
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 15הרחבת בית חנניה (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ אשכון בנים ממשיכים במושב בית חנניה
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ בבית חנניה לצרכי הסדר רשום ( גניזה )
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ גבית חנניה, תוספת יחידות משק
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ דתוספת מגרשים במושב בית חנניה.10/08/1995
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ התוספת מגרשי בניה במושה בית חנניה - שלב ב'.11/07/1999
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ ויעוד שטח לבית עלמין למושב בית חנניה.
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ זשינוי בגבולות ותוספת מגרשים במושב בבית חנניה.06/01/1998
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ טקביעת הוראות בניה ושימוש בשטחים במושב בית חנניה28/02/2008
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ טוהסדרת גבולות נחלה 73 בבית חנניה
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 256/ אאמת התנינים - אתר תיירותי
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 256/ גאמת התנינים - אתר תיירות ונופש30/04/2008
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 308/ אתחנת תדלוק מושב בית חנניה
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 314בית עלמין במושב בית חנניה.13/09/2001
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 33/ אכביש גישה לגיסר זרקה ולבית חנניה.
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 401מבני משק חקלאי מושב בית חנניה
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 401/ 1הגדלת שטח למגורים בחלקה א' מושב בית חנניה
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ מק/ 19/ טזפיצול מגרש למגורים מנחלה 59, מושב בית חנניה13/01/2010
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ מק/ 19/ ישינוי בקו בניין בחלקה 40 - בית חנניה11/12/2008
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ מק/ 19/ יאפיצול נחלה מס' 13 בבית חנניה18/08/2010
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ מק/ 19/ יבאיחוד וחלוקה ושינוי בקווי בניין בבית חנניה01/07/2010
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ מק/ 19/ ידחלקה מס' 12 מושב בית חנניה - שינוי בקו בנין26/07/2010
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתמשח/ 5(חכ / 19,א,ב,ג) - בית-חנניה והסביבה04/07/1985
חיפהחוף הכרמל, שומרון, בנימינה-גבעת עדה, בית חנניהתוכניתש/ ד/ 771/ חכ/ ד/ 338קטע דרך מס' 653 מדרך מס' 652 ועד דרך מס' 4