תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 02/ 112/ 2אתר תיירות ונופש בקעת תמנע28/05/1996
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 02/ 112/ 3אתר סילוק פסולת- נימרה09/11/1997
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 02/ 147/ 2מוקד שרותי תיירות - מעלה שחרות
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 02/ 147/ 2/ אמוקד תיירות מדברית מעלה שחרות14/12/2004
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 02/ 152תכנית מיתאר לאזור באר - מנוחה05/04/1992
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 02/ 159מחצבת חול- חולות סמר20/01/1999
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 03/ 127תכנית מפורטת לכריה וחציבה בהר נעצוץ13/04/1980
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 03/ 133/ 3קיבוץ נאות סמדר (שיזפון)31/10/1999
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 03/ 153אתר תיירות- מכרות תמנע
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 03/ 157אתר תיירות ונופש בקעת תמנע