תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםחבל אילות, אליפזתוכנית12/ 03/ 107/ 4מאגר אליפז ב'03/05/2001
דרוםחבל אילות, אליפזתוכנית12/ 03/ 124קיבוץ אליפז01/04/1982
דרוםחבל אילות, אליפזתוכנית12/ 03/ 124/ 2שינוי יעוד מדרך ושביל לאזור מבנה משק - קיבוץ אליפז07/03/1988
דרוםחבל אילות, אליפזתוכנית12/ מפ/ 1006מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ אליפז30/01/2012
דרוםחבל אילות, אליפזתוכנית12/ מק/ 509הרחבת קיבוץ אליפז