תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםחבל אילות, באר אורהתוכנית12/ 02/ 158מחנה באר אורה01/02/1998
דרוםחבל אילות, באר אורהתוכנית12/ 02/ 164יישוב קהילתי באר - אורה21/12/2000
דרוםחבל אילות, באר אורהתוכנית12/ 02/ 164/ 1מבנה מסחרי בבאר אורה29/08/2010
דרוםחבל אילות, באר אורהבקשה ועדה מקומית12/ 06/ 16הקמת קו מאסף מכון טיהור וקו סניקה לשפכי באר אורה
דרוםחבל אילות, באר אורהתוכנית12/ מק/ 502ישוב קהילתי באר אורה
דרוםחבל אילות, באר אורהתוכנית12/ מק/ 508באר אורה
דרוםחבל אילות, באר אורהתוכנית12/ מק/ 510בנה ביתך - באר אורה
דרוםחבל אילות, באר אורהתוכנית12/ מק/ 517באר אורה
דרוםחבל אילות, באר אורהתוכנית12/ מק/ 518מבנה צמוד קרקע במגרש 647 בבאר אורה