תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 101/ 4מתחם תיירות במרכז אזורי - אילות
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 5האגם הנעלם - באזור תמנע15/02/2005
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 163מרכז מסחרי אילות26/09/2011
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 165אזור תיירות ומגורי נופש - קיבוץ אילות
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 169מנחת ספורטיבי למטוסים קלים "שיטים"08/02/2005
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 171מתחם לאטרקציות חבל אילות
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ 03/ 101תכנית מפורטת- מרכז חבל אילות.
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ 03/ 111/ 3קביעת יעודי קרקע קיבוץ אילות26/10/1995
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ מק/ 501מרכז אזורי חבל אילות
דרוםחבל אילות, אילותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחא/ 03/ 6004בקשה להיתר לשימוש חורג ל 18 חודשים למתקני ספורט