תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםערדערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 37ערר על החלטה ועדה מחוזית דרוםבתכנית ד/ 11/ 03/ 267 - צומת שוקת ערד
דרוםגלילית מחוז הדרום, ערד, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 105/ 15חוות טורבינות רוח ליצור חשמל - תל ערד
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 1חלוקה לאזורים וקביעת תכליות06/05/1982
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 11שכ' נשר - תחנת דלק "פז"24/03/1988
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 12בניני ציבור21/08/1988
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 13שינוי לתכנית מתאר איזור שוק ואזור תעשיה - ערד10/06/1990
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 14שינוי מאזור מגורים ב' לאזור מגורים מיוחד22/06/1992
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 15שינוי מאזור שרותי דרך לשטח מסחרי13/02/1992
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 18הקמת שוק עירוני פתוח בערד12/10/1995
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 19שינוי לתכנית מיתאר - שכונה 12 ערד04/09/2003
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 2שיכון ציבורי20/10/1974
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 21הקמת תחנת תדלוק,אזור משולב מסחר ותיירות03/12/1995
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 22שינוי לתכנית מתאר ערד - אתר תיירות מדבר28/11/2001
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 23מתקני טיהור לביוב ערד30/06/1999
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 24שרותי דרך ומוטל - שכונת הנשר ערד20/01/1999
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 25דרום שכונת נעורים - ערד חב' מבני תעשיה09/11/1997
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 26אזור תעשיה - מפעל פמול - ערד12/08/1999
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 27שינויים באזור תעשיה קיים21/09/2003
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 28הקמת שכונה חדשה - נוף כרמל01/10/1998
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 29סופר סנטר- ערד02/06/2004
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 3מועדון רכיבה על סוסים25/03/1974
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 30אתר כרית חול - חולות ערד12/09/2002
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 31הקמת אזור מגורים מתחם רח' גיא מבוא שקד06/08/2003
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 33רובע 6 ערד16/11/2003
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 34הסדרת צומת 31/4 באזור תעשיה ערד
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 35שכונת "נשר" - ערד02/02/2004
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 36הפיכת מגרשים בבניה רוויה למגורים בנה ביתך שכונת רננים24/01/2007
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 37"זמן מדבר" - חוות תיירות הוליסטית - ערד
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 38הרחבת בית עלמין ערד14/06/2011
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 39אתר לסילוק פסולת יבשה ושיקום אתר לכריית חול - ערד
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 4ערד24/09/1974
דרוםגלילית מחוז הדרום, ערד, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית24/ 02/ 101/ 40גן לאומי תל ערד - הרחבה11/09/2012
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 42מיזמים תיירותיים בפארק ערד26/11/2012
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 44תכנית מתאר ערד
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 5מוסדות ציבוריים15/01/1976
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 6ערד13/09/1979
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 7מוסד חינוכי שכ' נשר09/10/1980
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 7/ אכפר נדרים ערד.18/12/1986
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 8ערד - שכונה נעורים30/08/1984
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 9מרכז תחבורה עירוני - ערד28/03/1991
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 101/ 9/ אמרכז תחבורתי ערד
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 103/ 8שכ' חצבים,הרדוף - התווית דרך10/06/1982
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 147שינוי יעוד למגורים ושצ''פ בשכונת גבים ערד10/07/2008
דרוםערדתוכנית24/ 02/ 148גבעות מזרחיות ערד10/04/2011
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 102/ 2אזור מלונאות ונופש12/01/1976
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 102/ 3אזור מלונאות - ערד11/08/1994
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 102/ 4ערד, אזור בתי מלון24/03/1988
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 102/ 6אזור מגורים מלונאות ונופש24/06/1999
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 102/ 7אזור תיירות מתחם א. דניאל - ערד
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 102/ 8אזור מלונאות מגורים ונופש ערד
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 103/ 10שכונת הרדוף - ערד06/08/1992
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 103/ 10/ אשכונת הרדוף ערד10/08/1995
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 103/ 11שינוייים ביעודי קרקע שכונת הרדוף - ערד28/01/1993
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 103/ 12מרכזון הרדוף12/01/1999
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 103/ 15שינוי ממלונאות לשטח מגורים א', מלונאות ומסחר
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 103/ 16שינוי יעוד מציבורי מיוחד למגורים ברחוב המגדל 1 - ערד
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 103/ 2ערד, שכונת הרדוף16/10/1977
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 103/ 3תכנית מפורטת - הרדוף - ערד
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 103/ 4מרכזון חנויות24/08/1978
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 103/ 5שכ' הרדוף,ערד.05/10/1979
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 103/ 6"הרדוף"05/10/1979
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 103/ 8דרך ליד רח' נוף15/03/1981
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 104ערד, איזור תעשיה דרומי29/05/1975
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 104/ 10איזור תעשיה, ערד13/10/1983
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 104/ 11ערד, אזור התעשיה06/10/1986
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 104/ 12פארק תעשיה ערד28/01/1993
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 104/ 14שינוי לתכנית מפורטת - תחנת משנה ערד של חב' החשמל27/02/1997
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 104/ 15אזור תעשיה ערד-27/06/2002
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 104/ 18מרכז מסחרי - מבואות ערד23/02/2011
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 104/ 19אזור תעשיה משולב עם מסחר14/06/2011
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 104/ 2ערד, אזור מלאכה ותעשיה24/09/1974
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 104/ 4ערד, איחוד מגרשים לתעשיה ומלאכה22/11/1979
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 104/ 5אזור התעשיה17/01/1980
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 104/ 7אזור תעשיה18/11/1982
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 104/ 8אזור תעשיה05/08/1982
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 104/ 9ערד21/04/1983
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105תוכנית 24/ 03/ 10531/03/1974
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105/ 1שכ' רותם מגורים א'20/02/1978
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105/ 10שכונות רותם ושקד29/12/1987
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105/ 11שכונת רותם29/12/1987
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105/ 12תכנית מבוטלת18/05/1989
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105/ 13שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לאזור מגורים א' שכונת וילות רותם - ערד14/02/1991
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105/ 14שינוי ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה - שכונת שקד - ערד09/05/1991
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105/ 15חלוקה מחדש לצורך קבלת 3 מגרשים למגורים07/05/1998
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105/ 16הקמת אזורי מגורים שכונת מבוא שקד - ערד17/05/2001
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105/ 17שכונת רותם - ערד
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105/ 18מגרש 524 רחוב שוהם מס' 2823/02/2011
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105/ 2שכ' רותם שינוי קוי בנין08/06/1978
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105/ 3שכונת רותם31/07/1980
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105/ 4שכונת רותם29/10/1981
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105/ 5שכ' רותם מגורים א'18/11/1982
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105/ 7שכונת רותם שינוי גובה הבניה30/08/1984
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 105/ 9שכ' רותם מגורים א'29/12/1987
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 106שכ' אבישור 180 יח"ד20/02/1975
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 106/ 2ערד, אבישור - מערב13/06/1977
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 106/ 4ערד, אבישור מערב01/05/1980
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 106/ 5שכ' אבישור מערב (קטע)26/03/1981
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 106/ 6שינוי בהנחיות בניה "אזור אבישור מערב".06/11/1990
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 107ערד, רובע נעורים01/05/1980
דרוםערדתוכנית24/ 03/ 107/ 1מרכז מסחרי02/03/1975