תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 1בתי מגורים14/05/1975
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 10שינוי לתוכנית מיתאר- אזור המרכז28/07/1991
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 11אזור מלונאות מצפה - רמון27/02/1994
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 13הרחבת אזור תיירות16/05/1996
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 15אזור תיירות (מצפה כוכבים לחובבים)09/11/2000
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 16שינוי לתכנית מתאר - קריה חינוכית תורנית30/01/1997
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 16/ אקריה חינוכית תורנית - מצפה רמון
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 16/ בקריה חינוכית תורנית - מוקד זמני
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 18הקמת בריכות אגירת מים09/03/2000
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 2מצפה רמון13/04/1980
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 22המע"ר התיירותי במצפה רמון01/03/2000
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 23שטח לבנייני ציבור מצפה רמון01/06/2010
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 24פארק עירוני רמון30/11/2006
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 25מרכז תיירות - מצפה רמון
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 3מצפה רמון, פארק הרמון18/03/1982
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 4מצפה רמון05/07/1981
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 5מצפה רמון18/03/1982
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 6מצפה רמון, אזור תעשיה ומלאכה זעירה18/03/1982
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 7מצפה רמון, בית ספר מקיף10/06/1982
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 8מצפה רמון07/06/1986
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 9/ אמצפה רמון, בית מלון וכפר נופש25/08/1988
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 128חווה לגידול אלפקות במצפה רמון05/05/1994
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 131תכנית מתאר לכריה מצפה רמון חרסית וחול זך30/03/2000
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 133תכנית מתאר מקומית לשיקום מחצבות במכתש רמון לאורך דרך מס' 4030/03/1999
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 133/ 1תיירות - חניון קמפינג משולב מדברי במחצבת גבס22/08/2012
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 137מחצבת שיש רמון24/07/2002
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 137/ אמחצבת רמון צפון (מגרשים ג' ו-ח')27/11/2007
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 138מרכז תחבורתי תעופתי - מצפה רמון31/12/2000
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 140מכון לטיפול בשפכים - מצפה רמון19/12/2002
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 143/ 1מתחם מגורים משולב במלונאות ונופש במערב מצפה רמון - שפת המדבר
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 102/ 1מצפה רמון04/12/1975
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 102/ 3מצפה רמון29/12/1987
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 102/ 4שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מלונאות18/02/1993
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 102/ 5מדרשת אור הדרום - מצפה רמון
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 103/ 1מצפה רמון, אזור תעשיה08/05/1977
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 103/ 2אזור תעשיה ומלאכה04/12/1975
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 103/ 4אזור מלונאות ונופש - מע"ר תיירותי - מצפה רמון04/12/2003
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 103/ 5מרכז קניות בילוי ושרותים - מצפה רמון
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 103/ 6מתחם פנג'יאה רחוב הר עודד 507/01/2010
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 106מצפה רמון10/07/1975
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 106/ 1מצפה רמון08/01/1981
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 108מצפה רמון24/08/1978
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 108/ 1מצפה רמון08/11/1979
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 108/ 2מצפה רמון, שכ' בנה ביתך05/07/1981
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 109מצפה רמון08/02/1978
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 111מצפה רמון30/11/1978
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 111/ 1מצפה רמון01/05/1986
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 114/ 10שכונת הגמל - מצפה רמון
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 114/ 2מצפה רמון30/01/1986
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 114/ 3מצפה רמון, שכונת פטיו29/09/1989
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 114/ 4מגרש מלונאות באזור מגורים ג'14/07/1996
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 114/ 5הקמת אזור מסחרי - שכונה ותיקה10/09/1998
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 114/ 8שינוי בזכויות בניה - מלון מור נעמה מצפה רמון30/06/1998
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 114/ 9הגדלת זכויות בניה למלון מור נעמה
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 115/ 1מצפה רמון, פארק הרמון גוש א'17/02/1983
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 116מצפה רמון21/01/1982
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 116/ 1שינוי לתכנית מפורטת- בית ספר שדה13/02/2003
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 117מצפה רמון, שכונת ספיר18/03/1982
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 117/ 1מצפה רמון, שכונת ספיר14/04/1983
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 117/ 2שכונת ספיר - מצפה רמון20/05/1993
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 117/ 4שכונת רמת ספיר - מצפה רמון01/03/2001
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 117/ 5הגדלת שטח לבנייני ציבור - בשכונת רמת ספיר31/07/2003
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 117/ 6מגרש 14 רחוב השיטה 2222/12/2011
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 121מצפה רמון31/05/1984
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 126מצפה רמון27/02/1986
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 130מחצבת חרסית "שוקולד" מצפה רמון חרסית וחול זך09/05/2001
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 132תכנית מפורטת למחצבת חרסית ס / 6 במכתש רמון חרסית וחול זך30/03/2000
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 134הסדרת גישה לחניה לרכב12/07/2001
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 135הגדלת מגרשי בנה ביתך ע"י הקטנת גודל המגורים09/12/1997
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 136תכנית מפורטת למחצבת שיש מצפה-רמון20/08/2007
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 139מגרש C 7 במע"ר התיירותי מצפה רמון28/01/2002
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 141מתחם למלונאות, נופש ומסחר במע"ר התיירותי
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ במ/ 199הקמת שכונת מגורים וקרית חינוך - שכונת הגמל - מצפה רמון03/12/1995
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ במ/ 43בנית מגורים18/07/1991
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ במ/ 43/ 1מצפה רמון19/08/1993
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ במ/ 43/ 2בניה למגורים14/03/1994
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ במ/ 43/ 3אתר חירום06/01/1994
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ במ/ 43/ 4שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים א' - מצפה רמון01/02/1996
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ במ/ 99שכונה ה'
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ מק/ 1006שינוי קוי בנין והנחיות בניה למסחר ובניני צבור21/12/1998
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ מק/ 1007תוכנית 27/ מק/ 100704/08/1998
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ מק/ 1010תוכנית 27/ מק/ 101024/08/2000
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ מק/ 1011שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים א' במגרשים29/07/1999
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ מק/ 1012תוכנית 27/ מק/ 101229/07/1999
דרוםמצפה רמוןתוכנית27/ מק/ 1013שינוי יעודי קרקע24/06/1999
דרוםמצפה רמוןתוכניתד/ 353תכנית מיתאר מקומית ד/35327/06/1963
דרוםמצפה רמוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 02/ 6048התנגדות לתוספת בניה בבית פרטי
דרוםמצפה רמוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 07/ 6051-6050בקשות להיתר לשימוש חורג מבתי מגורים למשרדים/מסחר
דרוםמצפה רמוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 07/ 6055אי מתן היתר לבניית בית מגורים פרטי
דרוםמצפה רמוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 07/ 6085בקשה להקמת מחסן (בדיעבד)
דרוםמצפה רמוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 08/ 6002אי מתן החלטה בבקשה לתוספת בניה
דרוםמצפה רמוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהמר/ 09/ 6057בקשה לאישור תכנית בסמכות ועדה מקומית לחילופי שטחים משצ"פ למלונאות
דרוםמצפה רמוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 09/ 6113בקשה (בדיעבד) לתוספת בניה על גג בית פרטי בן שתי קומות
דרוםמצפה רמוןתוכניתת/ 1/ 17/ 4מצפה רמון, מרכז עירוני04/12/1969