תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 23הרחבת קיבוץ גבים08/05/2002
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 29קרית החינוך קיבוץ גבים שער הנגב07/01/2010
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 34הרחבת תחנת תשלוק - גבים
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 40אתר ליצור קומפוסט גבים24/10/2007
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 7תחנת תדלוק ושרותי דרך קיבוץ גבים28/12/1995
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 03/ 112/ 2קיבוץ גבים17/02/1983
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 03/ 112/ 3הסדרת שימושים קיימים - קיבוץ גבים31/10/1999
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 03/ 112/ 4קיבוץ גבים - האזור המשקי11/09/2007
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 03/ 112/ 5אזור תעשיה קיבוץ גבים12/10/2008
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ מק/ 2051קיבוץ גבים - שמעונים
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ מק/ 2053תחנת תדלוק - גבים28/02/2005
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ מק/ 2061קרית חינוך שער הנגב - קיבוץ גבים31/07/2005
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 05/ 6099סירוב מתן היתר להתרת פעילות חקלאית