תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 2תכנית מיתאר כסייפה14/11/1991
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 3אזור תעשיה כסייפה03/06/1993
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 4שינוי לתכנית מיתאר בית ספר ( חט"ב) כסייפה06/10/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 5אזור מלאכה ותעשיה זעירה - כסייפה
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 6שכונה 41 כסייפה08/09/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 7שכונה 43 - כסייפה16/02/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 255/ 8מרכז פיתחת שלום13/05/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 302/ 4תכנית מתאר חוות גידול יענים המהווה שינוי לתכנית מתאר 7 / 02 / 30214/07/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 302/ 6קטע דרך 234 אורים14/11/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 10פארק תעשיה שער הנגב23/04/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 11מרכז אזורי איבים30/07/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 15מכון טיפול בשפכים תעשייתיים וסניטריים א.ת. שדרות ושער הנגב09/10/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 16בריכה לאגירה ואדוי מי תמלחת09/10/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 17תחנת תדלוק ואורחן "צומת סעד"23/04/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 20קרית חינוך שער הנגב10/05/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעון05/11/1992
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305/ 13שינוי לתכנית מתאר בני שמעון - תחנת תדלוק ושירותי דרך, ליד קיבוץ כרמים.28/11/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305/ 18מכון טיהור שפכים רהט05/01/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305/ 2פארק חצרים27/03/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305/ 20תחנת תדלוק צומת דבירה21/12/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305/ 9שינוי לתכנית מתאר - תחנת דלק ליד להבים28/12/1995
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 1תוואי דרך 25 צומת תדהר - צומת נתיבות19/06/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 2אזור תעשיה דרומית לבית הגדי27/02/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 4קו ביוב ושטח אגירה וטיפול בשפכים
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 5התווית דרך גישה דרומית לנתיבות09/07/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 6קרית חינוך ומוסדות ציבור - עזתה30/06/1999
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 7הקמת אזור תעשיה - עזתה26/03/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 398צומת גילת - תכנית מיתאר מקומית09/12/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 103/ 2קיבוץ דביר28/12/1995
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 106/ 2תכנית מפורטת כללית של מרכז איבים
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 128/ 3אזור תעשיה שער הנגב15/04/1992
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 186/ 3מרכז מ.א אשכול (תחנת תדלוק)09/10/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 197/ 3מגרש 114 אזור תעשיה עזתה19/11/1992
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 197/ 6שינוי לתכנית מפורטת למגרש 90 אזור תעשיה עזתה28/02/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 197/ 7שינוי לתכנית מפורטת - שינוי בהנחיות בניה מגרש 201 אזור תעשיה עזתה08/02/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 199/ 1כביש מס' 25 קטע עוקף שדה תימן08/10/1992
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 214/ 4אתר הנצחה בקרית החינוך עזתה02/07/1995
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 249/ 2שכונות 18 ו- 19 - כסייפה19/08/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 316שכונה 24 - כסייפה18/09/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 319/ 1שכונה 43 בכסייפה13/02/1992
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 319/ 2שכונה 43 כסייפה24/12/1992
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 319/ 3שכונה 43 בכסייפה28/07/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 320/ 2כסייפה שכונה 3023/01/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 322/ 2מגורים א' בשכונה 25 - כסייפה13/11/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 324/ 1שכונה 42 - כסייפה13/10/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 335תכנית מפורטת מחצבת חצרים
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 341תכ' מפורטת קו ביוב ושטח לניצול קולחי ב"ש01/12/1986
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 341/ 1מכון טיהור מערבי - דרומית לאופקים10/05/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 346/ 1חוות הנעמיות נחל הבשור01/10/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 360/ 1אזור מרעה בתל מפסח03/11/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 391מחצבת חלוקי נחל חצרים21/04/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 392מחצבה בנחל פטיש (נדיר בע"מ)07/06/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 405מרכז הישוב- כסייפה29/07/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 406שטח כריית חלוקי נחל צאלים (מזרח)
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 408קו ביוב ושטח אגירה וטיפול בשפכים - מרחבים
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ במ/ 170שכונה 21 -כסייפה14/07/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ במ/ 171כסייפה-שכונה 3004/08/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ במ/ 172שכונה 36-כסייפה02/06/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ במ/ 173שכונה 23 -כסייפה04/08/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ במ/ 192שכונות מס' 12, 14 וחלק 13 - כסייפה - שמעונים12/12/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ במ/ 49בנית מגורים -פתחת שלום13/06/1991
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ במ/ 87שער הנגב- מעונות סטודנטים18/07/1991
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ בת/ 22אזור תעשיה שער הנגב- מזרח03/11/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ בת/ 25אזור תעשיה עזתה18/12/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ בת/ 28אזור תעשיה - עזתה13/10/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ בת/ 35אזור תעשיה עזתה מגרשים 101-10016/03/1995
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ בת/ 40אזור תעשיה עזתה - מגרשים 115,11628/05/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ בת/ 50אזור תעשיה עזתה
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ בת/ 52אזור תעשיה שער הנגב מזרח - שמעונים
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכניתד/ 224משק קיבוצי איבים09/10/1957
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכניתד/ 7/ 02/ 302/ 12דרך 2200 פיתחת שלום - מרכז צוחר17/06/1999
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכניתד/ 7/ 02/ 303/ 25דרך 333 איבים ארז קטע מערבי30/12/2004
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכניתד/ 7/ 02/ 305/ 21דרך מס' 3109/04/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכניתד/ 7/ 02/ 305/ 5תוואי דרך מס' 2523/09/1999
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 03/ 6037התנגדות לשימוש חורג לאולם שמחות