תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים01/ 074ערר על דחית בקשה לאנטנה סלולארית
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 010דחית בקשה לרישוי סככה והריסת סככה נוספת
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 032/ 3ערר על דחית שינוי מהיתר לשימוש בקומה א' ממגורים למסחר (מגורים) בחלק מהדירות
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 052/ 3ערר על דחית בקשה לתחנת תדלוק
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 064/ 3ערר על דחית בקשה להקים תורן אנטנה בגובה 18 מעל גג מבנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 107ערר על דחית בקשה לבניית קומה ב'
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 144/ 3ערר על דחית בקשה לתוספת חדר בקומה א'
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 190/ 3ערר על דחית התנגדות להשלמת בית בבניה וגדר בנויה + חניה בקירוי קל
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 205/ 3ערר על דחית בקשה להקמת אנטנה סלולארית על גג בניין מסחרי
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 214/ 3ערר על דחית תכנית להקמת מספר בתי מגורים
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 286/ 3התנגדות למתן בקשה להיתר
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 031/ 3הקמת יח"ד דו-קומתי כחלק מבית דו-משפחתי
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 055/ 3הריסה ובניה חדשה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 064/ 3בקשה להיתר למחסן, תוספת למחסן החלפת גג והריסת סככה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 179/ 3הסדרת בניה במגרשים שנוצרו ע"פ חלוקה, קביעת מפלס כניסה, הסדרת נגישות לרכב
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 220/ 3הריסה ובניה חדשה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 281/ 3תוספת סככה למבנה תעשייה קיים
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 283/ 3תוכנית שינויים לבקשה: שינוי מיקום מבנים, תוספת יח"ד, שינוי חיבור
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 297/ 3מגבלות של ועדה מקומית: נגישות, מספר יח"ד במגרש
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 304/ 3שימוש חורג - ניהול אולם וגן אירועים
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 322/ 3ערר על תכנית ש/מק/19 ד'
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 136/ 3מתן רישוי למתקן שידור קטן מעל בריכת מים
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 284/ 3בקשה להיתר
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 299/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 008/ 3שיפוצים ושימוש חורג במנה מגורים "ילו"
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 036/ 3מתן היתר לבריכת שחיה וליחידת דיור דו קומתית
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 037/ 3תוספת מדרגות כולל יציאה לגג ושינוי גובה וצורת גג
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 166/ 3שימוש חורג לניהול שוק שבועי
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 171/ 3מתן רישוי לשני מבנים קיימים
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 202/ 3ערר על תוכנית ש/ מק/ 24ד שומרון
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 216/ 3תוספת יח"ד, פרגולה, קירוי מרפסות
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 233/ 3בניה חדשה - מגורים
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 270/ 3תוספת בניה בשתי קומות לישיבת "אבן חן" ותוספת בניה בשתי קומות במבנה נס' 1
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 321/ 3בקשה להקמת ביתמגורים חד משפחתי בן 3 קומות
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 024/ 3הקמת בית מגורים חד משפחתי דו קומתי
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 113/ 3תוספת לבית מגורים, חניה מקורה, פרגולה מעץ, הריסה פרגולה - האחווה פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 158/ 3תכנית חלוקה ללא הסכמת שותף לנכס
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 174/ 3מתן רישוי לקרוואנים כיחידה אחת, בנית ממ"ד. פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 175/ 3מתן רישוי לקרוואנים כיחידת דיור אחת בנית ממ"ד. פרדס חנה, יחד עם 174/07
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 179/ 3מתן רישוי ל2 פרגולות
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 189/ 3חלוקת חלקה 86 גוש 10102 ל 3 מגרשים
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 211/ 3מתן רישוי לתורן תקשורת והמקמת מבנה יביל. פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 260/ 3ערר על היתר לשינויים במפלסי גובה כניסה במבנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 295/ 3שימוש חורג לניהול חנות, שיפוץ כולל תוספות והריסות, הריסת קיוסק - פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 094/ 3רישוי לסגירת קומת עמודים בבית חד משפחתי. רח' שבי ציון פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 133/ 3שימוש חורג ניהול לגן ילדים באזור מגורים, תוך התנגדות שכנים , דניאל פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 153/ 3התנגדות לשימוש חורג לניהול גן ילדים באזור מגורים, דניאל 243 פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 205/ 3בקשה להגבהת מפלס כניסה והנמכת מפלס רצפת מרתף. רח' הגדוד פרדס חנה.
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 262/ 3הגבהת מפלס כניסה, שינוי חזיתית והגבהת גדרות, הגדוד פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 047/ 3בקשה להיתר. תכנית להקמת 4 יח"ד משפ' פיין. מרכז המושבה רח' הדקלים. פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 051/ 3מתן רישוי לתוספת ל- 2 יח"ד בבית דו משפחתי. רח' עמל פרדס חנה.
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 117/ 3תוספת ליח"ד בבית מגורורים, תוך התנגדות שותפים לנכס, המושב 5 פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 161/ 3עלית גג, לבית מגורים והזזת מחסן ותוספת ממ"ד - רח' הגפן פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 174/ 3תוספת למגורים חד משפחתי חד קומתי. מכורה פרדס חנה. פליישמן אילן
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 214/ 3תוספת ליח"ד , ממ"ד, מחסן. המושב 5, פרדס חנה. חיה אביב
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 247/ 3התנגדות לבקשה להפוך יח"ד לחניה מקורי בדו משפחתי ויח"ד חד משפחתית, פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 294/ 3סגירת עמודים ותוספות. פרדס חנה . גלעם דני
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 309/ 3בקשה לשינוי חזיתות הגבהת כניסה ותוספת שטח. חסידה פרדס חנה. נעמה חיון
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 332/ 3שינוי חזיתות, שינוי בפיתוח הגבהת מפלס. חסידה פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 407/ 3ערר על דחית בקשה לתוספת בניה (דרך הבנים פח"כ)
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 017/ 3בקשה להקמת חווה לגידול צמחי תבלין ובושם. (יהושע דריי)
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 026/ 3התנגדות לתכנית שינויים , רח' חסידה פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה10/ 076/ 3התנגדות לתכנית ש/מק/1327 - אהרון ופארי, פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 080/ 3הקמת גן ילדים בן כיתה אחת חד קומתי, מרכז אזרחי פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 146/ 3התנגדות לתוספת יח"ד , הפיכת חניות למגורים,הריסת מחסן, חרובים, פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 214/ 3תוספת ליח"ד והריסות, החברון 6 פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 400/ 3רישוי מחסן עץ והריסת חלק המבנה מחסן, תוך התנגדות שכן, האצל 7 כרכור
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8020/ 3ברטל פרדס חנה ש/209, ש/383
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8036/ 3ערר על החלטת שמאי מכריע בגין היטל השבחה מתכנית ש/175, ש/539
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8061/ 3ערר על שומה מכרעת בגין בקשה לשימוש חורג, א"ת הצפוני פרדס חנה - רמי לוי
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ולקחש"פ10/ חש/ 4ערר על החלטה ועדה וולקחש"פ בתכנית ש/ מק/ 1221/ א - תחנת תדלוק פרדס חנה כביש 6
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 024/ 3שימוש חורג ממתדלקים לחנות מסחר. הנדיב פרדס חנה (חיים קליאוט)
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 038/ 3להקים מבנה ציבור בן 3 קומות פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 167/ 3מפת חלוקה אחש/1535 פרדס חנה (עו"ד יובל יוסיף אור - יזם)
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 176/ 3הקמת בית מגורים דו משפחתי דו קומתי, פרדס חנה (יואב אלטר)
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה11/ 249/ 3חלוקת חלקת מקור ל 4 מגרשים רח' הנדיב 103 פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 293/ 3הקמת מבנה ציבורי בן 3 קומות פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 308/ 3הקמת בית מגורים בן 12 יח' בן 5 קומות, פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 350/ 3הקמת אתר תקשורת פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 040/ 3מתן רישוי לתוספות ליח' דיור בבית דו משפחתי רח' ניל"י פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 192/ 3דחיית בקשה להיתר, פרדס-חנה-כרכור, רח' הדקלים
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית3 - 611/ 33/ 13לוי רות - שימוש חורג לחווה לגידול סוסים
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית3-476/ 33/ 13ע.צ.ה (1998) בע"מ
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורתוכנית353-0069559מבנים ומוסדות ציבור, חלקה 227 בגוש 10103, פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית4 - 611/ 33/ 13לוי רות - רישוי מבנים קיימים
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית4-476/ 33/ 13ע.צ.ה בע"מ.
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית539/ 33/ 13אגם ארועים בע"מ
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית540/ 33/ 13חב' פלאפון תקשורת בע"מ
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית542/ 33/ 13מועצה מקומית פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית544/ 33/ 13מעיין חיים
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית550/ 33/ 13חב' אחים פרטוש בע"מ
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית558/ 33/ 13ויצמן יחיאל
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית559/ 33/ 13חב' אחים פרטוש בע"מ, פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית560/ 33/ 13המרוב תומר, גוש 10096 חלקה 58, פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית562/ 33/ 13יעקובוביץ אלכס, פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית566/ 33/ 13קרר עמירם, גוש 10110 חל' 3, פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית575/ 33/ 13קרר עמירם, פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית576/ 33/ 13היינמן שרה וראובן, פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית577/ 33/ 13דהן רבקה, פרדס חנה
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית578/ 33/ 13הירשנזון זוהר, גוש 10113 , פרדס חנה