תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 02/ 501מושב עמיעוז - מתן זכויות בניה לקרקע חקלאית - שמעונים26/01/2011
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 03/ 239/ 1מיקום מקלטים עמי עוז27/07/1980
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 03/ 239/ 4הקמת תחנת דלק - מושב עמיעוז28/10/1993
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 03/ 239/ 6מושב עמי עוז
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 03/ 239/ 8הרחבה קהילתית מושב עמיעוז
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכניתד/ 311מושבי עובדים עמיעוז וישע09/04/1959