תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית2/ 19/ 4תל שבע
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית6/ 19/ 4ישוב תל שבע
דרוםשמעונים, תל שבעישות כללית7/ 02/ 172/ 1(01)בקשה להיתר לבניית ספריה בתל שבע
דרוםשמעונים, תל שבעישות כללית7/ 02/ 172/ 1/ אבקשה להיתר בניה לבית ספר מקיף תל שבע -
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 10תחנת דלק בתל-שבע24/06/1999
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 11הגדלת שטח לבנייני ציבור ע"ח שטח מסחרי31/10/1999
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 12תחנת שאיבה בתל שבע12/12/2006
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 13אתר לסילוק פסולת יבשה - תל שבע21/09/2006
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 14קרית חינוך מיוחד - שיקום לילדי הבדואים - תל שבע14/11/2004
דרוםאבו בסמה, עומר, שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'01/12/2011
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 16שכונת המרכז תל שבע28/08/2006
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 17מרכז אזרחי - מגרש 909 תל שבע28/06/2007
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 18הקצאת מגרשים למגורים ומבני ציבור שכונה מס' 1 תל שבע12/12/2007
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 20תוספת מגרשי מגורים באזור הספורט תל שבע10/03/2008
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 22שכונת צפונית תל שבע26/01/2011
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 23/ אאזור מגורים, מבנים ומוסדות ציבור בשכונה 11
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 24מסחר, מבנים ומוסדות ציבור - תל שבע
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 5אזור מע"ר תל שבע03/11/1994
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 6הקמת מרכז תרבותי, חברתי מסחרי ודתי באזור המרכזון הישן בתל שבע25/05/1995
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 8בניית גן ארכיאולוגי במרכז שכונה 36 תל - שבע07/05/1998
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 9שטח למתקנים הנדסיים ובריכות אגירה08/12/1998
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 305/ 90חממות חקלאיות לתל שבע21/05/2012
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 172/ 25מגרש 35 שכונה 11 תל שבע
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 267/ 1שינוי בהנחיות בניה מגורים א' שכונות 3, 6 - תל שבע12/12/2006
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 352/ 1מגרש 501 - שכונה 37-38 - תל שבע02/06/2004
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 352/ 2שכונה 38 - מגרש 70 תל שבע12/01/2009
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 370תל-שבע, שכונה מספר 710/03/1989
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 370/ 1שינוי יעוד מבנייני ציבור למגורים - שכונה 7 - תל שבע29/03/2007
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 370/ 2מגרש 138, שכ' 7 תל שבע
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 376/ 2/ אשכונה 20 תל שבע01/11/2012
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 378/ 1שכונה 5 ו- 4 ביישוב תל שבע20/05/1993
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 378/ 2שינוי יעוד ממגורים לבנייני ציבור30/06/1996
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 378/ 3מבנה ציבור תל שבע08/08/1996
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 378/ 4שכונות 5,4 - תל שבע23/11/1998
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 381תכנית מפורטת - שכונה 15 - תל שבע27/05/1991
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 381/ 1שכונה 15 - תל שבע
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 381/ 2אזור בנייני ציבור - מגרש 29 שכונה 15 - תל שבע26/02/2007
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 388אזור ספורט - תל שבע02/09/1993
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 404תכנית מפורטת - תוספת 34 מגרשים לשכ' מס' 1 בתל שבע.14/11/1996
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 416יעוד שטח ציבורי פתוח - תל שבע23/09/1999
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 419איחוד מגרשים להקמת מבנה ציבור - מסגד שכונה 11 תל שבע19/10/1999
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 469שכונה 16 - חלוקה מחדש של מגרשים למגורים, מבני ציבור ומתקן הנדסי - תל שבע25/01/2006
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 502/ 1שכונה 16 - שינוי תכנון למגורים ומבני ציבור תל שבע24/03/2010
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ במ/ 168שכ' 14-תל שבע21/07/1994
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ במ/ 169שכונה 11- תל שבע04/08/1994
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ במ/ 174שכונה 16 - תל שבע18/09/1994
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ במ/ 191שכונות 12,13- תל שבע - שמעונים13/10/1996
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ במ/ 57תל-שבע שכונות 10,918/07/1991
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ במ/ 57/ 1שינויים ביעודי קרקע -שכונות 10,9 - תל שבע12/10/1995
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ מק/ 2028מגרש 913 - תל שבע07/01/2003
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ מק/ 2039אזור מרכז אזרחי / מסחרי - תל שבע25/02/2004
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ מק/ 2563מגרש 901 שכונה 9 תל שבע
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ מק/ 2572שכונה 11 מגרש 89 תל שבע
דרוםשמעונים, תל שבעתוכניתד/ 584תל-שבע04/01/1968
דרוםשמעונים, תל שבעתוכניתד/ 584/ 1שינוי מס' 1 לתכנית מפורטת מס' ד/58420/02/1969
דרוםשמעונים, תל שבעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 08/ 6048בקשה להיתר לש.חורג ממגורים לגני ילדים