תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ 02/ 303/ 21תחנת תדלוק ושרותי דרך- כפר עזה19/03/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ 02/ 303/ 8שינוי לתכנית מתאר - תחנת תדלוק כפר עזה28/02/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ 03/ 209/ 3קיבוץ כפר עזה - הקמת שכונה חדשה07/05/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ 03/ 209/ 4אזור תעשיה בקיבוץ כפר עזה08/02/2001
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ 03/ 209/ 5קיבוץ כפר עזה
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 132בקשה לשימוש חורג ללהצבת מכולות לאחסנה על משטח בקרקע חקלאית
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ מק/ 2015קיבוץ כפר עזה06/03/2003
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ מק/ 2019תחנת דלק - קיבוץ כפר עזה
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ מק/ 2050קיבוץ כפר עזה - שמעונים
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכניתד/ 114כפר עזה18/07/1957