תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, חורהתוכנית11/ 02/ 176אזור תעשיה חורה26/09/1996
דרוםשמעונים, חורהתוכנית11/ 02/ 176/ 1אזור מלאכה בחורה11/02/1999
דרוםשמעונים, חורהתוכנית11/ 02/ 183חורה- שכונה 810/04/1997
דרוםשמעונים, חורהתוכנית11/ 02/ 195שכונה 8 - חורה27/12/1999
דרוםגלילית מחוז הדרום, שמעונים, חורה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 243דרך מס' 316 - דרך גישה לחירן
דרוםשמעונים, חורהתוכנית11/ 03/ 190אזור תעשיה- חורה31/12/1998
דרוםשמעונים, חורהתוכנית11/ 03/ 196שכונה 15 - חורה31/10/1999
דרוםאבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, מיתר, שמעונים, תמר, חורה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 264יער יתיר
דרוםשמעונים, חורהתוכנית2/ 30/ 4ישוב חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית4/ 30/ 4ישוב חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית5/ 30/ 4ישוב חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית6/ 30/ 4ישוב חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177תכנית מיתאר חורה05/11/1992
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 1מרכז הישוב חורה01/09/1994
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 10מוסדות חינוך ותחנת דלק באזור חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 12הרחבת שכונה 3 חורה14/09/2009
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 16בגדלת זכויות בניה למגרש 58 שכונה 15 - חורה11/09/2012
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 17הגדלת זכויות בניה ותוספת חזית מסחרית שכונה 7 חורה26/06/2011
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 19מגרש 60 שכונה 4 חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 20מגרש מגורים מס' 100 שכונה 6 חורה01/11/2012
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 3תחנת תדלוק ומסחר חורה29/07/1997
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 4שכונה 9 חורה10/11/1996
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 5שכונה 7 בחורה10/09/1998
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורה09/09/1999
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 8שכונה 7 - חורה, התווית דרך מתארית באזור מגורים10/06/2004
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 9הקמת אזור ספורט בשכונה 8 חורה17/04/2005
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 10שכונה 1 בחורה09/03/2000
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 16מגרש 149 - שכונה 4 - חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 17שכונה 10 - מגרש 31 חורה23/06/2008
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 18אזור מסחרי וציבור - שכונה 4 - חורה24/03/2010
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 19שכונה 4 - מגרש 54 חורה05/06/2008
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 20מבנה מגורים בישוב חורה שכונה 10 מגרש 3513/10/2009
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 21מגרש 39 שכונה 10 חורה26/06/2011
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 22מגורים ומסחר מגרש 1380 שכונה 1 - חורה26/01/2012
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 25מגרש 124 שכונה 10 - חורה14/06/2012
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 26מגרש 601 שכ' 1 חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 27שכונה 10 מגרש 2 חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 28שכונה 10 מגרש 6 - חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 29מגרש 35 שכונה 4 חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 30מגורים במגרש 78 שכונה 10 חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 4שכונה 1 חורה שלב ב'20/05/1993
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 6יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים א' וקביעת הנחיות בניה. שכונה 428/03/1991
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 7שינוי בהנחיות בניה - שכונה 4 בחורה28/10/1993
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 8שינוי יעוד בין מגרש למגורים למגרש בנייני ציבור וקביעת קוי בנין למגרש צ6-18/01/1996
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 9הקמת אזור מגורים א' שכונה 10 - חורה06/07/1997
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382שכונה 3 חורה12/09/1991
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 1שכונה 3 חורה10/03/1994
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 10הגדלת זכויות בניה ושינוי קווי בניין מגרש 18 שכונה 3 חורה29/06/2009
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 11מגרש מגורים 44, שכונה 3 חורה09/08/2012
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 2אזור למבנה ציבור שכונה 3 חורה24/12/1995
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 4אזור מגורים א' בשכונה 3 בחורה31/10/1999
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 5שכונה 3 מגרש 39 חורה05/01/2012
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 6שכונה 3 - אזור מסחרי חורה17/09/2008
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 7שכונה 3 - מגרש 20 חורה21/07/2008
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 8הגדלת זכויות בניה במגרש 36 שכונה 3 - חורה07/10/2010
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 9הגדלת זכויות בניה - מגרש 29 שכונה 3 חורה16/09/2010
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 383שכונה מס' 5 בחורה30/01/1992
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 383/ 1שכונה 5 חורה06/10/1994
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 394קרית חינוך בחורה18/11/1998
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 412שכונה 9 - חורה31/10/1999
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 412/ 1שטח לבנייני ציבור - שכונה 9 חורה29/02/2004
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 412/ 2ממוש זכויות בניה למבנה ציבור - שכונה 9 חורה12/01/2006
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 412/ 3תכנית איחוד וחלוקה ושינוי יעודי קרקע בשכונה 9 - חורה05/01/2012
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 413מרכז אזרחי חורה12/01/1999
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 417שכונה 18 - חורה25/06/2006
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 418מרכז אזרחי חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 422שכונה 13 חורה14/07/2004
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 424שכונה 8 חורה09/11/2000
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 433הסדרת דרך מס' 1 בחורה23/05/2005
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 437הקמת בית ספר - שכונה 17 - חורה16/11/2003
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 443אזור מגורים א' - שכונה 8 - חורה17/03/2004
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 447אזור מלאכה חורה29/02/2004
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 462איחוד וחלוקת מגרשים - שכונה 8 - חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 495אזור תעשיה - מגרשים 64-64 חורה10/03/2008
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 513אזור תעשיה - מגרש 71 חורה17/12/2008
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 515שכונה 15 א' רמות חורה14/09/2009
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 516שכונות 12 + 16 חורה24/05/2009
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 517שכונה 17 חורה14/09/2009
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 530בריכת מים צפונית חורה03/09/2009
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ במ/ 118חורה-שכונה 1 שלב ג'04/08/1994
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ במ/ 91חורה -שכונה 614/07/1994
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ מק/ 2030שכונה 3 חורה06/03/2003
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ מק/ 2520שכונה 1 - מגרש 229 - חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ מק/ 2578מגרש 70 שכונה 6 חורה
דרוםאבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, מיתר, ערד, שמעונים, חורה, כסייפה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 03/ 267דרך מס' 31 -צומת שוקת - ערד (או מבואות העיר ערד)21/07/2011
דרוםשמעונים, חורהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשמ/ 08/ 6081סיחרוב לדון באישור תכנית מפורטת מאחר שאינה ערוכה ע"י אדריכל