תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, חורהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשמ/ 08/ 6081סיחרוב לדון באישור תכנית מפורטת מאחר שאינה ערוכה ע"י אדריכל