תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 02/ 302/ 16אזור לגידול עופות - קיבוץ כיסופים
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 03/ 228קיבוץ כיסופים22/11/1979
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 03/ 228/ 2הרחבת קיבוץ כיסופים10/06/2004
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 03/ 228/ 3חלוקה למגרשים בקיבוץ כיסופים (מספר קודם 7/ מק/ 2103)17/06/2009
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 03/ 228/ 4חלוקה למגרשים קיבוץ כיסופים15/02/2012
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ מק/ 2138קיבוץ כיסופים - חלוקה למגרשים במחנה הקיבוץ
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכניתד/ 260קיבוץ כסופים09/10/1957