תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית11/ 03/ 123/ 2שינוי מס' 2 לתכנית מס' 123/03/1104/09/1980
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית11/ 03/ 146תכנית מפורטת מס' 146/03/1121/01/1982
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 10שכונה 1 - ערערה בנגב24/01/2007
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 11שכונה 7 - ערערה בנגב08/06/2005
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 14תחנת שאיבה לביוב - ערערה בנגב13/05/2007
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 15שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למבני ציבור - ערערה - שמעונים13/03/2007
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 16שכונה 2 ג' הרחבה - ערערה21/07/2011
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 18מגרש 48 שכונה 12 ערוער19/07/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 19שכונה 8 - ערערה בנגב , מגרשים 900 901 271-277, 289-294
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 3תכנית מיתאר ערוער29/07/1993
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 4בית עלמין ערורער05/01/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 5מרכז ערוער27/06/2002
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 7מגרש 915 ערערה בנגב17/08/2005
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 8הרחבת מתחם ציבורי - שכ' 5 א' ערערה בנגב06/07/2004
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 1/ בשכונה מס' 2 בערוער28/03/1996
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 10שכונה 2-א' ערוער19/12/1995
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 11שכונה 2 א' ערוער13/10/1996
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 12שכונה 2 ביישוב בידואי ערערה בנגב23/08/2001
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 14שינוי יעוד במגרשים 659, 935 לשטח למתקנים הנדסיים - ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 15שכונה 2 - מגרש 654 - ערערה31/12/2006
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 16שכונה 2 א' - מגרש 62 ערערה בנגב19/03/2009
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 17שכונה 2 א' - מגרש 69 - ערערה בנגב26/06/2008
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 18שכונה 2, מגרש 214 ערערה בנגב12/01/2009
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 21הגדלת זכויות בניה במגרש 226 שכונה 2 ערערה26/01/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 23שכונה 2 מגרש 93 א', 9300 ערערה בנגב01/11/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 24שינוי קוי בניה, שינוי אחוזי בניה ותוספת קומה שלשית למגרש 71 שכונה 2 א' ערערה07/11/2011
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 25שינוי זכויות בניה - מגרש 218 שכונה 2 ערערה26/01/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 27מגרש 20 - שכונה 2 ב' ערערה בנגב07/11/2011
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 28מגרש 12 שכונה 2 א' ערערה בנגב21/05/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 30מגרשים 175, 174, 173 שכונה 2 - ערערה בנגב22/10/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 31הגדלת זכויות בניה במגרש 19 שכונה מס' 2 א' ערערה בנגב19/11/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 32שכונה 2 מגרש 139 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 33שכונה 2 מגדרש 77 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 34שכונה 2 א' מגרש 59 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 35מגרש מגורים 27, שכונה 2 - ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 36מגרש 61 שכונה 2 א' ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 37מגרש מגורים 61 שכונה 2ב' ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 38מגרש 183 שכונה 2 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 39שכ' 2 ב מגרש 11 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 5שכונה 2 א'07/03/1989
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 5/ אשכונה 2א'- ערוער25/11/1997
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 7שכונה 2א' - ערוער18/02/1993
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 8שכונה 2 ב' - מגרשים 91 - 86, 23 - 1918/03/1993
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 9שכונה 2 א' בערוער20/11/1994
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 10שכונה 1 מגרש 45 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 2שכונה 1 ערוער13/02/1992
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 3שכונה 1 בערוער20/11/1994
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 5שכונה 1 מגרשים 7, 8, 9 ערוער08/07/2010
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 7שכונה 1 מגרש 145 ערערה בנגב10/08/2011
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 8הגדלת אחוזי בניה ותוספת קומה למגרש 64 שכ' 1 ערעה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 9שכונה 1 מגרש 150 א' ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 2/ אשינוי יעוד למגורים במגרש ה' - שכונה 3 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 3שכונה 3 מגרש 92 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 4מגרש 67 שכונה 3 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 6שכונה 3 מגרשים 60-56 - ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 7שכונה 3 מגרש 71 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 8מגרש 73 שכ' 3 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 318/ 2הקמת מסגד בשכונה 5א' בערוער14/11/1991
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 318/ 3שכונה 4 ערוער19/11/1993
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 318/ 5שכונה 5 א' ערערה בנגב06/04/2003
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 318/ 6מגרש 19 שכונה 4 ערערה בנגב07/03/2010
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 318/ 8שכונה 4 מגרשים 65 +66 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 325/ אתכנית מתפורטת שכ' 6- ערוער29/07/1990
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 326שכונה 4 א'29/09/1989
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 326/ 1שינוי משצ"פ לשטח מבנה ציבור (מסגד)09/09/1990
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 326/ 2מגרש 66 - שכונה 4 א' ערערה בנגב08/02/2010
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 326/ 3מגורים 68 שכ' 4 א' ערערה בנגב14/06/2011
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 326/ 4מגרש מגורים 29, שכונה 4 א' מגרש 29 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 385אזור תעשיה - ערוער30/01/1992
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 385/ 1אזור תעשיה ערוער28/11/1996
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 402תחנת תדלוק ערוער18/06/1996
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 407הקמת שכונת מגורים שכונות 1, 3 בערוער31/07/1997
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 546שכונה 9 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ במ/ 176שכונה 8 -ערוער01/09/1994
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ מק/ 2503שכונת המרכז מגרש 901 - ערוער26/01/2004
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ מק/ 2530מגרש 150 א' שכונה 1 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ מק/ 2545שכונה 4 -, מגרש 73 - ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ מק/ 2570שכונה 2 ג' מגרש 33 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ מק/ 2577מגרש 930 שכונה 2 ערערה בנגב
דרוםגלילית מחוז הדרום, שמעונים, ערערה בנגב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 03/ 265מסילת ברזל לבסיס נבטים והיישוב ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשמ/ 08/ 6082סירוב לדון באישור תכנית מאחר שלא נערכה ע"י אדריכל
דרוםשמעונים, ערערה בנגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 11/ 6016בקשה להקמת תחנת תדלוק באזור תעשיה ערערה בנגב