תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 02/ 159/ 1מוקד חינוכי ליד מושב תפרח18/12/1986
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 1מושב תפרח30/09/1980
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 10הגדלת זכויות בניה במגרשים 325, 326 - מושב תיפרח04/09/2007
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 11מושב תפרח - שינוי יעוד במגרש מס' 26
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 12מתקני הספקת מים תפרח
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 2מושב תפרח11/03/1985
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 3שינוי מקרקע חקלאית לאזור מגורים לבעלי מקצוע29/12/1987
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 4חלקה 65 - מושב תפרח01/03/1988
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 5מושב תפרח מגרשים 274 - 27303/11/1994
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 6מושב תפרח28/11/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 7הקמת מעון יום במושב תפרח21/07/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 8הרחבת הישוב תפרח21/06/2000
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 9קרית החינוך ארץ הנגב - מושב תפרח
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 117בקשה לשימוש חורג להפיכת מבנים קיימים בקרקע חקלאית למעון יום
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 126בקשה לשימוש חורג - הפיכת מבנה משק לאכסניה לבעלי צרכים מיוחדים
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ מק/ 2071מושב תפרח - אזור מתחם הישיבה
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ מק/ 2072מגרש 22 - מושב תפרח
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ מק/ 2096מושב תפרח - מגרש מס' 53
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחישות כללית7/ ני/ 106הסדרת נחל תפרח
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכניתע/ 25מושב עובדים תפרח21/02/1952