תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 02/ 305/ 25מרכז אזורי למחקר ושרותים חקלאיים - גילת29/08/1999
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 1מושב גילת - מקלט בין חלקות 158 - 115906/05/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 3מושב גילת16/12/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 4שינוי בקו בנין בדרל ארצית - משק 86 מושב גילת
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 6מרכז מושב גילת04/11/2009
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 7מגרש 220 - מושב גילת18/11/2008
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 8מגורים במגרש 280 במושב גילת01/06/2010
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ במ/ 117מושב גילת -שינוי
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ במ/ 140מושב גילת05/11/1992
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ במ/ 41מושב גילת -בניה כפרית18/07/1991
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ מק/ 2109נחלה 86 מושב גילת
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכניתד/ 187מושב עובדים - גילת18/07/1955
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכניתעג/ 169תכנית מס' עג/16903/02/1955
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 03/ 6041בקשה להיתר לבניית בית מגורים
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 04/ 6078התנגדות להצבת תורן תקשורת וביתן מכשירים
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 05/ 6072התנגדות להקמת גן ילדים