תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216מרכז מעגלים02/08/1979
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216/ 1מרכז כפרי ''מעגלים''09/07/1987
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216/ 3מרכז אזרחי מעגלים
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216/ 4שינוי יעוד ממתקן הנדסי למגורים בישוב מעגלים30/12/2004
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216/ 5מגרש 216 מעגלים28/04/2010
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ במ/ 36בניית מגורים -מעגלים10/10/1991
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ מק/ 2032מרכז מעגלים מגרש 19708/10/2003
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ מק/ 2063מרכז מעגלים28/02/2006
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ מק/ 2066מעגלים28/02/2006
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ מק/ 2137מגרש מגורים מס' 306 במרכז כפרי מעגלים
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ מק/ 2154מגרש מגורים 258 בשכונת פרפרים מעגלים
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 09/ 6091התנגדות ללאישור חניה ללא שמיעת התנגדות